رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

7:04:52 PM 1396 / 04 / 29
 


انجمن علمی دانشجویی هوشبری :

انجمن علمی دانشجویی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان زیر نظر سرپرست دانشکده پیراپزشکی و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین دانشگاه علوم پزشکی کاشان فعالیت خود را در راستای اساسنامه و با دریافت مجوزاز شورای فرهنگی دانشگاه آغاز نمود.

اعضای شورای مرکزی انجمن هوشبری:

 

1  مهدی بابایی
2 سمانه عباسی
3 معصومه محلوجی
4 زهرا کیانی
5 علی میرزابابایی
6 ریحانه محمدی
7 صادق اعتصام فر
8 مهسا حفیظی
9 طیبه ابراهیمی

 

 

اعضای افتخاری انجمن هوشبری:

خانم فخرالسادات میرحسینی، آقای مهرداد مهدیان، آقای حمید رضا سیدی آرانی

اطلاعیه ها:

 

 

 لینکهای مرتبط :

انجمن هوشبران ایران

وبلاگ انجمن علمی دانشجویی هوشبری کاشان

 

صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

تاریخ آخرین ویرایش:28/11/94

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر