امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:39:05 PM 1398 / 07 / 23
 
 اعظم صامعی هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
اعظم صامعی
 
Azam Sameii
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ایمونولوژی
 
مرتبه علمی : مربی
 
نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
      
آدرس پست الکترونیک:  samei_a@kaums.ac.ir 
 

طرح درس نیمسال اول 98/99

♣ مقالات:

  1. پایه ریزی روش الیزا و بررسی قدرت آن در تشخیص افراد حساس به زعفران
  2. شیوع بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مرکز بازپروری معتادان تهران طی سال 1376

  3. مقایسه تاثیر بالینی استرپتوکیناز در بیماران انفارکتوس حاد قلبی با سطح آنتی بادی مختلف ضد استرپتوکیناز

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر