امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:42:32 PM 1398 / 07 / 23
 
اصغر الهی  هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  اصغر الهی هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی 
 
اصغر الهی
 
Asghar Elahi
 
  تحصیلات : کارشناسی ارشد هماتولوژی 

  مرتبه علمی : مربی

 آدرس پست الکترونیک:  elahi_as @kaums.ac.ir
 

طرح درس نیمسال دوم 94/95  :

 1. ایمنی شناسی (عملی) ( دانشجویان پزشکی)
 2. ایمونولوژی (عملی) ( دانشجویان پرستاری)
 3. ایمونولوژی (عملی) ( دانشجویان مامایی)
 4. ایمونولوژی (عملی) ( دانشجویان دندانپزشکی)
 5. ایمونوهماتولوژی و بانک خون (نظری)
 6. ایمونوهماتولوژی و بانک خون (عملی)
 7. خون شناسی و انتقال خون (دانشجویان هوشبری)
 8. خون شناسی 1 (نظری)
 9. خون شناسی 1 (عملی)
 10. سمینار متون علوم آزمایشگاهی

 

♣ مقالات:

 1. غربالگری و شناسایی آلوآنتی بادی های گلبول های قرمز در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا شهر اهواز

 

 

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر