سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:28:14 PM 1399 / 05 / 15
 


دکتر اکبر علی اصغر زاده  هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر اکبر علی اصغر زاده مدیر گروه و هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
 
 
 دکتر اکبر‌ علی‌ اصغرزاده

  Dr.Akbar Aliasgharzadeh 

 
  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
  مرتبه علمی: دانشیار
  نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
 آدرس پست الکترونیک:  aliasgharzadeh_a@kaums.ac.ir

                  

♣ کتاب (ترجمه):

♣ مقالات:

 1. اثر محرومیت از بینایی و جنسیت روی استراتژی انتخاب موش صحرایی در ماز شعاعی
 2. بررسی ارتباط میزان حاملگی با Assisted hatching در بیماران IVF شده 
 3.   بررسی تاثیر مکمل روی بر عوارض ناشی از دیابت حاملگی
 4. بررسی تاثیر MRI بر رشد جنین موش
 5. میزان عفونت در جایگزینی اولیه قطعات استخوان در شکستگی های فرو رفته ی پیچیده جمجمه‌ی بیماران جراحی‌شده در بیمارستان نقوی کاشان طی سال های 1375 تا 1384
 6. ساخت فنتوم های آموزشی رادیوگرافی و بررسی کارایی آنها
 7. بررسی موارد و علل تکرار تصاویر رادیوگرافی در بیمارستان های کاشان در سال 1382
 8. طراحی و ساخت یک سیستم کنترل حرارت تیوب های اشعه X در اکسپوژرهای متعدد
    
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر