امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:54:02 AM 1396 / 12 / 05
 

دکتر مهران محسنی مدیر گروه و هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


دکتر مهران محسنی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
 

 
دکتر مهران محسنی
Dr.Mehran Mohseni
 
  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
  مرتبه علمی:  استادیار
  نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
  آدرس پست الکترونیک: mohseni-mo@kaums.ac.ir
                               
 
 

طرح درس نیمسال اول 97- 96:

  1. اصول فیزیکی سیستمهای تصویربرداریMRI
  2. حفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان (کارشناسی ارشد)
  3. حفاظت در برابر پرتوهای یونساز در بخش های پرتوشناسی تشخیصی
  4. روش تصویربرداری با  MRI(کارشناسی ارشد)
  5.  فیزیک اتمی و هسته ای (کارشناسی ارشد)
  6.  فیزیک پرتوشناسی تشخیصی (کارشناسی ارشد)
  7. فیزیک پرتوها

♣ کتاب (ترجمه):

♣ مقالات:

  1. بررسی موارد و علل تکرار تصاویر رادیوگرافی در بیمارستان های کاشان در سال 1382

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر