رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

7:01:33 PM 1396 / 04 / 29
 

دکتر مهران محسنی مدیر گروه و هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


دکتر مهران محسنی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
 

 
دکتر مهران محسنی
Dr.Mehran Mohseni
 
  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
  مرتبه علمی:  استادیار
  نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
  آدرس پست الکترونیک: mohseni-mo@kaums.ac.ir
                               
 
 

طرح درس نیمسال اول 96 - 95 :

  1. اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری MRI
  2. حفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان (ارشد)
  3. حفاظت در برابر پرتوهای یونساز
  4. روش تصویربرداری با MRI(ارشد)
  5. فیزیک پرتوها
  6. فیزیک اتمی و هسته ای (ارشد)
  7.  فیزیک پرتوشناسی تشخیصی (ارشد)

 

 

♣ کتاب (ترجمه):

♣ مقالات:

  1. بررسی موارد و علل تکرار تصاویر رادیوگرافی در بیمارستان های کاشان در سال 1382

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر