امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:41:36 AM 1399 / 01 / 18
 

دکتر مهران محسنی مدیر گروه و هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


دکتر محسنی
 

 
دکتر مهران محسنی
Dr.Mehran Mohseni
 
  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
  مرتبه علمی:  استادیار
  نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
  آدرس پست الکترونیک: mohseni-mo@kaums.ac.ir
                               
 
 

طرح درس نیمسال اول 99- 98:

  1. اصول فیزیکی سیستم‌های تصویربرداری ( MRI)
  2. حفاظت در برابر پرتوهای یونسازدر بخش‌های پرتوشناسی تشخیصی
  3. حفاظت و بهداشت پرتو‌های یونیزان (کارشناسی ارشد)
  4. روش تصویربرداری با MRI (کارشناسی ارشد)
  5. فیزیک اتمی وهسته‌ای ( کارشناسی ارشد)
  6. فیزیک پرتوشناسی تشخیصی (کارشناسی ارشد)

♣ کتاب (ترجمه):

♣ مقالات:

  1. بررسی موارد و علل تکرار تصاویر رادیوگرافی در بیمارستان های کاشان در سال 1382

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر