حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

11:38:50 AM 1396 / 07 / 03
 

دکتر مهرآور رفعتی هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دکتر مهرآور رفعتی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
 

دکتر مهرآور رفعتی رحیم زاده
 
Dr,Mehravar Rafati
 
 
  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
  مرتبه علمی: استادیار
  نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
 آدرس پست الکترونیک :  rafati_me@kaums.ac.ir
                               
  • برنامه هفتگی دکتر مهرآور رفعتی نیمسال اول  97- 96

طرح درس نیمسال اول 97- 96:

 

♣ مقالات:

  1. استخراج پارامترهای بهینه در ایجاد هیپرمی غیر فعال برای افزایش توانایی اتساع پذیری شریان بازویی (چکیده)
  2. استخراج حرکت طولی دیواره شریان کاروتید با استفاده از الگوریتم تطبیق بلوک در تصاویرمتوالی فراصوتی
  3. اندازه گیری اتوماتیک آهنگ تغییرات شعاعی دیواره شریان کاروتید با استفاده از تصاویر متوالی فراصوتی؛ الگوریتم حداکثر گرادیان
  4. تأثیر هیپرمی غیر فعال بر استرین شعاعی شریان بازویی: تعیین موقعیت بهینه کاف
  5. مسمومیت با ترکیبات ارسنیک

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر