رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:03:11 PM 1396 / 04 / 30
 

دکتر مهرآور رفعتی هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دکتر مهرآور رفعتی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
 

دکتر مهرآور رفعتی رحیم زاده
 
Dr,Mehravar Rafati
 
 
  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
  مرتبه علمی: استادیار
  نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
 آدرس پست الکترونیک :  rafati_me@kaums.ac.ir
                               

طرح درس نیمسال اول 96 - 95 :

  1. اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری (CT)
  2. پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی (ارشد)
  3. دوزیمتری پرتوهای یونساز
  4. فیزیک رادیوتراپی 1 (ارشد)

♣ مقالات:

  1. استخراج پارامترهای بهینه در ایجاد هیپرمی غیر فعال برای افزایش توانایی اتساع پذیری شریان بازویی (چکیده)
  2. استخراج حرکت طولی دیواره شریان کاروتید با استفاده از الگوریتم تطبیق بلوک در تصاویرمتوالی فراصوتی
  3. اندازه گیری اتوماتیک آهنگ تغییرات شعاعی دیواره شریان کاروتید با استفاده از تصاویر متوالی فراصوتی؛ الگوریتم حداکثر گرادیان
  4. تأثیر هیپرمی غیر فعال بر استرین شعاعی شریان بازویی: تعیین موقعیت بهینه کاف
  5. مسمومیت با ترکیبات ارسنیک
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر