امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:31:03 AM 1398 / 11 / 01
 
Simple HTML ...
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر