حضرت فاطمه سلام الله علیهافرمودند :آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهکاران امّت پیامبر اسلام را شفاعت خواهم کرد .  (منبع : کتاب عوالم. جلد 11. صفحه 487.طبق نقل نهج الحیاة. صفحه205 )

11:09:56 AM 1396 / 02 / 05
 

رسالت و شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 ماموریت دفتر توسعه آموزش، بهبود و ارتقای برنامه ریزی های آموزشی، فرآیندهای ارزشیابی مربوط به استاد، دانشجو و برنامه های آموزشی؛ هدایت طرح های پژوهش در آموزش و توانمند سازی اساتید دانشکده با هدف نهادینه کردن کیفیت آموزش با مشارکت گروههای آموزشی در راستای برنامه راهبردی دانشکده می باشد.

 

اهداف تشکیل دفتر توسعه آموزش در دانشکده :

 هدف اصلی تشکیل دفتر توسعه آموزش، افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در فعالیتهای محوری توسعه آموزش در دانشکده و در راستای:

1- تمرکز زدایی در تصمیم گیری های آموزشی

2- زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه های آموزشی

3- افزایش کیفیت ارزشیابی های آموزشی

4- بهبود و توسعه پژوهش‌های آموزشی، برنامه‌ریزی های آموزشی، آموزش‌اساتید

5- ایجاد مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که بتوانند به مدیریت دانشکده در اخذ تصمیمات مناسب تر کمک نمایند

6- همگانی نمودن و ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر تدریس

 

شرح وظایف دفتر توسعه عبارتند از :


1- برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروهای آموزشی


2- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش در دانشکده


3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش


4- ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش


5- ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی


 6- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

تاریخ آخرین ویرایش : 23 /02/91

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر