سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:23:17 PM 1399 / 04 / 23
 

جزوه و اسلایدهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

گروه  مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی

 گروه هوشبری

 خانم فخرالسادات میرحسینی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر