امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:40:31 AM 1398 / 09 / 02
 

جزوه و اسلایدهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

گروه  مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی

 گروه هوشبری

 خانم فخرالسادات میرحسینی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر