سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:56:00 AM 1401 / 09 / 17
 

کارگاهها و دوره های آموزشی  دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برگزاری کارگاههای (یک روزه در 8 ساعت ) مورد نیاز برحسب نتایج نظر سنجی و آگاهی سنجی با عناوینی به شرح زیر:

        آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 88 و 89  به تفکیک

      کارگاه شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها کارشناسی 88 و 89

      کارگاه آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی کارشناسی 88 و 89

      کارگاه SQL  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

       کارگاه شبکه های کامپیوتری و امنیت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

       کارگاه SQL ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 88

کارگاههای توانمند سازی اعضای هیأت علمی برگزار شده در دانشکده پیراپزشکی در سال  1397

عنوان کارگاه

زمان

 مدرس

آموزش چیست؟

 96/11/10 و 96/12/2

دکتر فخرالسادات میرحسینی

تئوری های یادگیری و سبکهای یادگیری

97/1/26 و 97/2/18

دکتر فاطمه رنگرز جدی

آموزش مجازی –  سامانه نماد

97/2/4 و 97/2/18

دکتر احسان نبوتی

مدیریت دانشجویان مشکل دار

97/4/5

آقای حمید رضا سیدی

یادگیری مبتنی بر مسئله

97/7/17 و 97/9/13

دکتر مهرداد مهدیان

شایعترین مشکلات آموزشی و اداره دانشجویان

97/8/6

دکتر محمود صفاری

نظام ارزیابی فراگیران

97/10/25

 دکتر اکبر علی اصغرزاده

آموزش مهارت‌های عملی در علوم پزشکی

97/11/30 و 97/12/7

دکتر مهران محسنی


کارگاههای توانمند سازی اعضای هیأت علمی برگزار شده در دانشکده پیراپزشکی در سال  1398

عنوان کارگاه

زمان

 مدرس

بازخورد به فراگیران

98/1/20 و98/1/27

دکتر حبیب‌اله مرادی

نظام ارزیابی فراگیران

98/2/31

دکتر اکبر علی اصغرزاده

مدیریت خدمات دستگاه‌های آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در شرایط تحریم

98/3/28

دکتر مصطفی خدری

" آزمونهای شناختی چند گزینه‌ای و تهیه بانک سؤال استاندارد "

98/9/5

دکتر منصور سیاح

 


کارگاههای برگزار شده در دانشکده پیراپزشکی در سال  1399

عنوان کارگاه

زمان

عنوان مدرس

گروه هدف

کارگاه آموزش نرم افزارAdobe connect

99/6/18

دکتر اصغرزاده

اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو

کارگاه آموزشی اسکای روم

99/10/5

مرکز آموزش مجازی

کارکنان

کارگاه آموزشی  پرس لاین

99/8/19

مرکز آموزش مجازی

کارکنان

کارگاه آموزشی کمتازیا

99/10/21

مرکز آموزش مجازی

کارکنان

    کارگاه آموزشی نرم افزار    skyroom وscreen recorder

99/6/31

مرکز آموزش مجازی

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید مدعو

کارگاه آموزشی پاور پوینت

99/11/29

مرکز آموزش مجازی

کارکنان


 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر