امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:28:01 AM 1397 / 12 / 02
 
عملکرد دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

نیمسال اول 94-93

 1. برگزاری کارگاههای اخلاق در آموزش پزشکی، طراحی فرایند آموزشی خوب، ویژگی های استاد مشاور خوب، work-basedو  PBL
 2.  ارائه بازخورد نتایج ارزیابی خدمات به گروههای آموزشی و تنظیم اولویت های کاری بر اساس نتایج
 3.  ارائه نتایج ارزشیابی اساتید ارسالی از EDCبه اساتید

نیمسال اول 93-92

 1.   بازنگری در برنامه های کارآموزی در عرصه گروههای آموزشی  دانشکده
 2.    پیگیری دریافت طرح درس های نیمسال دوم 93-92 و ارائه آن در سایت دانشکده
 3.   ارزیابی اساتید مشاور دانشکده
 4.   همکاری در طراحی نحوه ارزشیابی اعضای هیات علمی نمونه
 5.    همکاری در انتخاب استاد نمونه مطابق فرایند تعیین استاد نمونه
 6. شناسایی و معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان
 7.  هدایت و تشویق اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاههای مرتبط با توسعه آموزش
 8.   شرکت در پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد و ارائه 14مقاله به صورت سخنرانی و پوستر
 9.  بررسی booklogهای کارآموزی در کلیه گروههای آموزشی دانشکده
 10. بررسی موردی طرح درس ها در گروههای آموزشی دانشکده و انجام تغییرات بر حسب نیاز
 11. برنامه ریزی جهت برگزاری منظم و با کیفیت امتحانات پایان ترم توسط دایره امتحانات دانشکده
 12. طرح ریزی برنامه هماهنگ امتحانات میان ترم در چارچوب زمانی تعیین شده توسط گروههای آموزشی دانشکده به منظور برقراری نظم و فرصت ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان
 13. هماهنگی جهت تصحیح اوراق امتحانی توسط دستگاه مارک خوان مرکز EDCدانشگاه و بازخورد ارزیابی سوالات امتحانات به اساتید

نیمسال دوم 93-92

 1.   ارزیابی کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان شامل تهیه فرم ارزیابی، توزیع و تکمیل پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش به ریاست دانشکده (بهمن و اسفندماه)
 2.  ارزیابی اساتید مشاور دانشکده
 3.  انتخاب استاد نمونه (ارزیابی فرم های تکمیل شده اساتید)
 4.  تنظیم برنامه عملیاتی سال 94
 5.  طراحی فرم ارزیابی مهارتهای دانشجویان در هنگام فارغ التحصیلان
 6. اقدامات لازم جهت تهیه فرم رضایت سنجی از خدمات دانشکده در قالب صندوق و فرم مخصوص

 سال 1391

1-     ارزیابی دروس کامپیوتری و فناوری اطلاعات  ارائه شده در رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت شامل :

 •      آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی
 •      ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتری
 •      شبکه کامپیوتر و امنیت
 •      فناوری اطلاعات سلامت 1
 •      فناوری اطلاعات سلامت 2
 •      فناوری اطلاعات سلامت 3

در این رابطه اقداماتی بدین شرح صورت پذیرفت:

1.        بررسی سرفصل ها توسط اساتید گروه

2.       تدوین پرسشنامه نظر سنجی و آگاهی سنجی بر اساس ارزیابی سرفصل ها

3.       انجام نظر سنجی از دانشجویان در رابطه با دروس کامپیوتر و فناوری اطلاعات  

4.       انجام آگاهی سنجی از دانشجویان در رابطه با دروس کامپیوتر و فناوری اطلاعات مطابق سرفصل و نتایج حاصل از نظر سنجی و بررسی سرفصل ها

2-    برگزاری کارگاههای (یک روزه در 8 ساعت )مورد نیاز برحسب نتایج نظر سنجی و آگاهی سنجی با عناوینی به شرح زیر:

 •         آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 88 و 89  به تفکیک
 •      کارگاه شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها کارشناسی 88 و 89
 •        کارگاه آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی کارشناسی 88 و 89
 •        کارگاه SQL  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
 •         کارگاه شبکه های کامپیوتری و امنیت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
 •         کارگاه SQLویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 88

3-    تشکیل تیم های EDO و صدور ابلاغ برای اعضاء

4-    برگزاری سه جلسه تیم ارزشیابی و اصلاح فرم های ارزیابی امتحانات و ارزیابی طرح درس ها

5-    انجام ارزیابی برای تعیین میزان درج طرح درس ها در وب سایت

6-    انجام نظرسنجی دانشجویان در خصوص نحوه اجرای طرح درس

7-    برگزاری جلسه تیم برنامه ریزی آموزشی و تدوین شرح وظایف EDO

8-    تشکیل یک جلسه تیم پژوهش

9-     تشکیل تیم رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی و طراحی فرم نیاز سنجی آموزشی

10-  اخذ نظرات اعضاء هیئت علمی در خصوص نیازهای آموزشی آنها

11-  ارزیابی امتحانات

12-استخراج داده های ارزیابی امتحانات با استفاده از برنامه SPSS

13-استخراج داده های ارزیابی طرح درس با استفاده از برنامه SPSS

14- اعلام گزارش نتایج ارزیابی طرح درس به مدیران گروهها و اعضای هیئت علمی

15-ارسال نامه به مدیرگروهها برای ارسال طرح های روزآمد

16-معرفی اعضاء هیئت علمی جدید برای شرکت در کارگاههای روش تدریس  ، نحوه ارزیابی دانشجو و طراحی سوالات

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : 05/03/95

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر