امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:07:15 AM 1399 / 01 / 18
 
عملکرد دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

نیمسال اول 94-93

 1. برگزاری کارگاههای اخلاق در آموزش پزشکی، طراحی فرایند آموزشی خوب، ویژگی های استاد مشاور خوب، work-basedو  PBL
 2.  ارائه بازخورد نتایج ارزیابی خدمات به گروههای آموزشی و تنظیم اولویت های کاری بر اساس نتایج
 3.  ارائه نتایج ارزشیابی اساتید ارسالی از EDCبه اساتید

نیمسال اول 93-92

 1.   بازنگری در برنامه های کارآموزی در عرصه گروههای آموزشی  دانشکده
 2.    پیگیری دریافت طرح درس های نیمسال دوم 93-92 و ارائه آن در سایت دانشکده
 3.   ارزیابی اساتید مشاور دانشکده
 4.   همکاری در طراحی نحوه ارزشیابی اعضای هیات علمی نمونه
 5.    همکاری در انتخاب استاد نمونه مطابق فرایند تعیین استاد نمونه
 6. شناسایی و معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان
 7.  هدایت و تشویق اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاههای مرتبط با توسعه آموزش
 8.   شرکت در پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد و ارائه 14مقاله به صورت سخنرانی و پوستر
 9.  بررسی booklogهای کارآموزی در کلیه گروههای آموزشی دانشکده
 10. بررسی موردی طرح درس ها در گروههای آموزشی دانشکده و انجام تغییرات بر حسب نیاز
 11. برنامه ریزی جهت برگزاری منظم و با کیفیت امتحانات پایان ترم توسط دایره امتحانات دانشکده
 12. طرح ریزی برنامه هماهنگ امتحانات میان ترم در چارچوب زمانی تعیین شده توسط گروههای آموزشی دانشکده به منظور برقراری نظم و فرصت ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان
 13. هماهنگی جهت تصحیح اوراق امتحانی توسط دستگاه مارک خوان مرکز EDCدانشگاه و بازخورد ارزیابی سوالات امتحانات به اساتید

نیمسال دوم 93-92

 1.   ارزیابی کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان شامل تهیه فرم ارزیابی، توزیع و تکمیل پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش به ریاست دانشکده (بهمن و اسفندماه)
 2.  ارزیابی اساتید مشاور دانشکده
 3.  انتخاب استاد نمونه (ارزیابی فرم های تکمیل شده اساتید)
 4.  تنظیم برنامه عملیاتی سال 94
 5.  طراحی فرم ارزیابی مهارتهای دانشجویان در هنگام فارغ التحصیلان
 6. اقدامات لازم جهت تهیه فرم رضایت سنجی از خدمات دانشکده در قالب صندوق و فرم مخصوص

 سال 1391

1-     ارزیابی دروس کامپیوتری و فناوری اطلاعات  ارائه شده در رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت شامل :

 •      آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی
 •      ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتری
 •      شبکه کامپیوتر و امنیت
 •      فناوری اطلاعات سلامت 1
 •      فناوری اطلاعات سلامت 2
 •      فناوری اطلاعات سلامت 3

در این رابطه اقداماتی بدین شرح صورت پذیرفت:

1.        بررسی سرفصل ها توسط اساتید گروه

2.       تدوین پرسشنامه نظر سنجی و آگاهی سنجی بر اساس ارزیابی سرفصل ها

3.       انجام نظر سنجی از دانشجویان در رابطه با دروس کامپیوتر و فناوری اطلاعات  

4.       انجام آگاهی سنجی از دانشجویان در رابطه با دروس کامپیوتر و فناوری اطلاعات مطابق سرفصل و نتایج حاصل از نظر سنجی و بررسی سرفصل ها

2-    برگزاری کارگاههای (یک روزه در 8 ساعت )مورد نیاز برحسب نتایج نظر سنجی و آگاهی سنجی با عناوینی به شرح زیر:

 •         آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 88 و 89  به تفکیک
 •      کارگاه شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها کارشناسی 88 و 89
 •        کارگاه آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی کارشناسی 88 و 89
 •        کارگاه SQL  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
 •         کارگاه شبکه های کامپیوتری و امنیت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
 •         کارگاه SQLویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 88

3-    تشکیل تیم های EDO و صدور ابلاغ برای اعضاء

4-    برگزاری سه جلسه تیم ارزشیابی و اصلاح فرم های ارزیابی امتحانات و ارزیابی طرح درس ها

5-    انجام ارزیابی برای تعیین میزان درج طرح درس ها در وب سایت

6-    انجام نظرسنجی دانشجویان در خصوص نحوه اجرای طرح درس

7-    برگزاری جلسه تیم برنامه ریزی آموزشی و تدوین شرح وظایف EDO

8-    تشکیل یک جلسه تیم پژوهش

9-     تشکیل تیم رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی و طراحی فرم نیاز سنجی آموزشی

10-  اخذ نظرات اعضاء هیئت علمی در خصوص نیازهای آموزشی آنها

11-  ارزیابی امتحانات

12-  استخراج داده های ارزیابی امتحانات با استفاده از برنامه SPSS

13-  استخراج داده های ارزیابی طرح درس با استفاده از برنامه SPSS

14-  اعلام گزارش نتایج ارزیابی طرح درس به مدیران گروهها و اعضای هیئت علمی

15-  ارسال نامه به مدیرگروهها برای ارسال طرح های روزآمد

16-  معرفی اعضاء هیئت علمی جدید برای شرکت در کارگاههای روش تدریس  ، نحوه ارزیابی دانشجو و طراحی سوالات

 سال 1396

1.        ارزیابی مهارها و صلاحیتهای دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی در پایان دو نیمسال تحصیلی ( تیرماه و بهمن ماه)، شامل:

 •    اصلاح فرم های قبلی
 •    توزیع فرم ها بین دانشجویان
 •    ورود و آنالیز اطلاعات در SPSS
 •    بازخورد نتایج

2.       رضایت سنجی اعضای هیئت علمی و کارکنان از عملکرد دانشکده شامل:

 •     بررسی مطالعات مرتبط
 •     طراحی فرم
 •     توزیع فرم ها
 •     ورود و آنالیز اطلاعات توسطSPSS
 •     بازخورد به واحد های مرتبط

3.       ارزیابی عملکرد دانشکده از دیدگاه دانشجویان در پایان دو نیمسال تحصیلی ( تیرماه و بهمن ماه)شامل:

 • اصلاح فرم های قبلی
 • توزیع فرم ها
 • ورود و آنالیز اطلاعات توسطSPSS
 • بازخورد نتایج به ریاست دانشکده، معاونت آموزشی دانشکده و گروههای آموزشی

4.       تدوین برنامه پاسخگوئی به نیازهای آموزشی و توسعه اعضاء هیئت  علمی و کارکنان شامل:

 • برگزاری جلسات برای برنامه ریزی
 • تدوین برنامه، طرح در جلسه اعضاء هیئت علمی، انجام هماهنگی های لازم EDC
 • برگزاری چهار جلسه آموزشی برای اعضاء با عنوان های

            - آموزش چیست؟

            - تئوریهای یادگیری

            - آموزش مجازی

            - مدیریت دانشجویان مشکل دار   

5.       استعدادیابی دانشجویان جدیدالورود شامل

 • اصلاح فرم های قبلی
 • توزیع فرم ها بین دانشجویان
 • ورود و آنالیز اطلاعات در SPSS
 • بازخورد نتایج

6.       بررسی نتایج قبلی شامل صلاحیتهای دانشجویان، ارزیابی عملکرد، ارزیابی مدرسان و ارزیابی نیازها

7.       تهیه و ارسال 8 خلاصه مقاله به همایش آموزش پزشکی

8.      تهیه و ارسال 1خلاصه مقاله جهت همایش آموزش الکترونیکی تبریز

9.       همکاری در تنظیم برنامه استراتژیک سال 97-1400

10.      ارزیابی، بازخورد و پیگیری تدوین طرح درس های سال تحصیلی 96-97 و بارگذاری آن در سایت دانشکده،

11.      اعلام طرح درسهای تدوین نشده به ریاست محترم و معاونت محترم آموزشی دانشکده

12.     ارسال 2 فرآیند آموزشی برای شرکت در یازدهمین جشنواره شهید مطهری

 سال 1397

1.       حضور مسئول و کارشناس دفتر توسعه آموزش در همایش سالیانه مدیران و مسؤلانEDC وEDO

2.       شرکتدر جلسه مدیران EDOدانشکده‌های سراسر کشور و تبادل نظر با سایر مسئولان EDO

3.       ارسال 7 خلاصه مقاله برای همایش آموزش پزشکی سال 1398

4.       هدایت دانشجویان متقاضی ارسال خلاصه مقاله برای همایش آموزش پزشکی

5.       بررسی شرح وظایف EDC , EDOو ارسال نظرات به EDCدانشگاه در پاسخ به نامه ارسالی

6.       شرکت در وبینار بررسی شرح وظایف EDC , EDOبا حضور آقای دکتر میرانزاده و طرح سوالات و تبادل نظر

7.       تدوین برنامه عملیاتی EDOبر اساس استراتژی ابلاغ شده از سوی ریاست دانشکده و کمیته استراتژیک دانشکده

8.       شناسائی و معرفی افراد متقاضی شرکت در دوره " چگونه پروپوزال های طرح های نوآورانه را طراحی و داوری نمائیم" به EDCدانشگاه

9.       همکاری در استخراج فایل‌های "چگونه پروپوزال های طرح های نوآورانه را طراحی و داوری نمائیم"و در اختیار قرار دادن آنها برای متقاضیان

10.   برگزاری چهار کارگاه توانمند‌سازی اساتید مخصوص دانشکده پیراپزشکی با عناوین زیر:

 •   یادگیری مبتنی بر مسئله
 •   شایعترین مشکلات آموزشی دانشجویان
 •   نظام ارزیابی فراگیران
 •   آموزش مهارتهای عملی

11.   شرکت در شورای آموزشی دانشکده

12.   تدوین پروپوزال با عنوان بازنگری کوریکولوم رشته فناوری اطلاعات سلامت در راستای ماموریت ویژه دانشگاه جهت برای دریافت گرنت از مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر)

13.   شرکت در شورای  EDC( 7 جلسه)

14.   تهیه لیست عناوین پژوهش‌های مربوط به آموزش جهت طرح در شورای EDC

15.   تهیه و توزیع فرمهای ارزیابی اساتید مشاور دانشکده در نیمسال اول سال98-97 و پیگیری تکمیل آن از دانشجویان

16.   درخواست تکمیل فرم های گزارش عملکرد اساتید مشاور

17.   تکمیل فرم های مربوط به عملکرد دانشکده و ارزیابی فارغ التحصیلان

18.   همکاری در تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی EDC

19.   همکاری در تدوین برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی

20.   شرکت در جلسه واحد برنامه ریزی درسی

21.   تدوین فلوچارت نحوه انجام طرح های پزوهش در آموزش

22.   اطلاع رسانی و معرفی دانشجویان به کمیته دانشجوئی EDC

23.   ارسال دو ایده آموزشی به بیستمین همایش آموزش پزشکی

24.   همکاری در انتخاب ایده های آموزشی دانشگاه

25.  تدوین برنامه بودجه EDOدانشکده و ارسال به معاونت محترم آموزشی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 98/1/24

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر