سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:51:25 AM 1401 / 09 / 17
 

 فهرست کتب تالیفی اعضای هیات علمی

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 


آشنایی با بانک اطلاعات عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 تدوین و نگارش رضا رضائی ، فخرالسادات میرحسینی

عضو هیئت علمی گروه هوشبری

ناشر :  هنرهای زیبا

سال چاپ : 1385 
 


استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی - درمانی

تالیف : سیدجمال الدین طبیبی، فربد عبادی فردآذر، رضا صفدری، اباذر حاجوی ،

دکتر زهرا میدانی

عضو هیئت علمی گروه فن آوری اطلاعات سلامت

ناشر : عبادی فر

سال چاپ : 1383
 

اصول پایه تابش رادیوگرافی

ترجمه : دکتر اکبر علی اصغر زاده ، دکتر مهران محسنی

 اعضای هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی 
 
ناشر : مرسل

سال چاپ : 1384
 


اصول مستند سازی اطلاعات پزشکی

تالیف : دکترمهرداد فرزندی پور ، دکتر فاطمه رنگرز جدی ، رضا ربیعی، هاله آیت اللهی

اعضای هیئت علمی گروه فن آوری اطلاعات سلامت

ناشر : مرسل

سال چاپ : 1384


راهنمای جامع کدگذاری بیماری ها بر اساس ICD-10

تالیف : لیلا شاهمرادی، مریم احمدی، 
دکتر زهرا میدانی، مرضیه معراجی، عباس شیخ طاهری، مریم برابادی

عضو هیئت علمی گروه فن آوری اطلاعات سلامت

ناشر : جعفری

سال چاپ : 1389
 


راهنمای طبقه بندی بین المللی پیامد بیماری ها بر اساس ICF و ICIDH

تالیف : رضا صفدری،
دکتر زهرا میدانی،نیلوفر محمدزاده

عضو هیئت علمی گروه فن آوری اطلاعات سلامت

ناشر : میر ماه

سال چاپ : 1386


زبان واحد پزشکی: زیرساخت پرونده الکترونیک سلامت

تالیف : رضا صفدری،
دکتر زهرا میدانی، الهام پرتویی پور

عضو هیئت علمی گروه فن آوری اطلاعات سلامت

ناشر : جعفری، آوای ظهور

سال چاپ :1387  


سیستم های اطلاعات مدیریت (مفاهیم، ساختار، توسعه و ارزیابی)

تالیف : دکتر فرحناز صدوقی،  دکتر زهرا میدانی، عباس شیخ طاهری ، لیلا شاهمرادی

عضو هیئت علمی گروه فن آوری اطلاعات سلامت

ناشر : جعفری

سال چاپ :1389
 


مراقبت پس از بیهوشی

تالیف : آقای حمید رضا سیدی

عضو هیئت علمی گروه هوشبری
 
ناشر : مرسل

سال چاپ : 1390

تاریخ آخرین به روز رسانی: 17/05/1391

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر