امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:43:32 AM 1398 / 05 / 02
 

معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکی :    

    
         آقای حمید رضا سیدی آرانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد بیهوشی
مرتبه علمی: مربی
 آدرس پست الکترونیک:   seiadiarani_hr@kaums.ac.ir
تماس با معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکی : 55548883-031 یا  55540021-031 داخلی 266 و 321   

رزومه (CV) (تاریخ آخرین بازنگری 14 /2/ 94)

 مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

  • اخذ مدرک  کارشناسی پرستاری –دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی –دانشکده پرستاری –شهریور 66
  • اخذ مدرک  کارشناسی ارشد بیهوشی –دانشگاه علوم پزشکی مشهد –دانشکده پرستاری –بهمن 72

تعداد مقالات منتشر شده به تفکیک چاپ در مجلات داخلی و خارجی و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی و پژوهشها :

  • ارائه 9 مقاله در مجلات علمی – پژوهشی فارسی
  • ارائه 1 مقاله در مجلات علمی – پژوهشی لاتین

تعداد کتب منتشر شده : 1 کتاب

فعالیتهای اجرایی:

  •  1385 –1384 : سرپرست دوره های شبانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • 1385 تا کنون : مدیر گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • 1381 تا کنون : عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه
  • 1384 تا کنون : مسئول دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی
  • معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکی تیرماه 1393

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی :
      

بازگشت به صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

تاریخ آخرین ویرایش: 06/08/93

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر