سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:16:14 AM 1401 / 09 / 17
 

معاون آموزشی دانشجویی  دانشکده پیراپزشکی    
   دکتر مهرداد مهدیان

دکنر مهدیان

تحصیلات: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار
 آدرس پست الکترونیک: mahdian_m@kaums.ac.ir

تماس با معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی : 55589343-031 یا   داخلی 3266 و 3841 

رزومه (CV)

  شرح وظایف:

معاون آموزشی درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی، اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها وهمچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشکده وظایف زیر را برعهده دارد:

    اداره و نظارت بر حسن اجرای مقررات و فرایندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه

   پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده در هر نیمسال به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها با همکاری دفتر توسعه آموزش و انعکاس آن به ریاست دانشکده و بازخورد به اعضای هیئت علمی

    برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

    همکاری در برنامه‌ریزی برای تأمین امکانات لازم جهت تعامل علمی یا آموزشی بین گروههای مختلف دانشکده و سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

    اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش افزایی(اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان)

    برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروههای مختلف آموزشی دانشکده و جذب دانشجویان در رشته های تحصیلات تکمیلی

    شرکت فعال در جلسات و کمیته های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه

    نظارت بر حسن اجرای امتحانات و پاسخگویی در رسیدگی به مشکلات احتمالی دانشجویان و رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان 

    نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

    تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

    نظارت و ارزیابی کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان 

    ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط

     ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات ودستورالعمل ها

     اطلاع رسانی و بررسی بخشنامه ها و آئین نامه ها

   

بازگشت به صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

تاریخ آخرین ویرایش: 401/03/24

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر