سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:15:14 AM 1400 / 06 / 30
 

کمیته برنامه‌ریزی آموزشی

ترکیب تیم برنامه‌ریزی دانشکده:

 1. تیم برنامه‌ریزی متشکل است از:
 2. مدیران گروه‌های آموزشی یا نمایندگان آنها
 3. دو عضو منتخب
 4. معاون آموزشی دانشکده
 5. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم ، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

اهداف:

 • پیگیری و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده
 • مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا و تحقیق شیوه های نوین آموزشی و آموزش دانشجو محور
 • بررسی فرایندهای آموزشی، آئین نامه های آموزشی، طرحها، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی
 • تدوین استانداردهای شاخص کیفیت تدریس

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر