حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

6:21:37 AM 1396 / 06 / 31
 

تیم برنامه‌ریزی آموزشی

ترکیب تیم برنامه‌ریزی دانشکده:

 1. تیم برنامه‌ریزی متشکل است از:
 2. مدیران گروه‌های آموزشی یا نمایندگان آنها
 3. دو عضو منتخب
 4. معاون آموزشی دانشکده
 5. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم ، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

اهداف:

 • پیگیری و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده
 • مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا و تحقیق شیوه های نوین آموزشی و آموزش دانشجو محور
 • بررسی فرایندهای آموزشی، آئین نامه های آموزشی، طرحها، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی
 • تدوین استانداردهای شاخص کیفیت تدریس

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر