رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:34:23 PM 1396 / 05 / 06
 

تیم برنامه‌ریزی آموزشی

ترکیب تیم برنامه‌ریزی دانشکده:

 1. تیم برنامه‌ریزی متشکل است از:
 2. مدیران گروه‌های آموزشی یا نمایندگان آنها
 3. دو عضو منتخب
 4. معاون آموزشی دانشکده
 5. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم ، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

اهداف:

 • پیگیری و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده
 • مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا و تحقیق شیوه های نوین آموزشی و آموزش دانشجو محور
 • بررسی فرایندهای آموزشی، آئین نامه های آموزشی، طرحها، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی
 • تدوین استانداردهای شاخص کیفیت تدریس

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر