حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

6:15:02 AM 1396 / 06 / 31
 
گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
       
                                     گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                                               
                             گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                         گروه علوم آزمایشگاهی
                                                                           
                     گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت                                گروه هوشبری
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر