رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

11:11:37 PM 1396 / 05 / 04
 
گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
       
                                     گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                                               
                             گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                         گروه علوم آزمایشگاهی
                                                                           
                     گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت                                گروه هوشبری
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر