حضرت فاطمه سلام الله علیهافرمودند :آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهکاران امّت پیامبر اسلام را شفاعت خواهم کرد .  (منبع : کتاب عوالم. جلد 11. صفحه 487.طبق نقل نهج الحیاة. صفحه205 )

11:12:12 AM 1396 / 02 / 05
 
گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
       
                                     گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                                               
                                 گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                       گروه علوم آزمایشگاهی
                                                                           
                           گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت                       گروه هوشبری
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر