سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:40:28 AM 1399 / 07 / 08
 

 

      
 پیام تبریک                     پیام تسلیت

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر