امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:34:15 AM 1397 / 09 / 26
 

 

      
 پیام تبریک                     پیام تسلیت

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر