امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:35:02 AM 1397 / 04 / 01
 

 

      
 پیام تبریک                     پیام تسلیت

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر