رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

6:56:04 PM 1396 / 04 / 29
 
 
نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی- هماسین 
 
صاحب امتیاز : دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول : مجید ترابی
سردبیر : شکوه کرباسی زاده

دریافت (دانلود) فایل های PDF نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی (هماسین) :

 

صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه اول انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
صفحه اول انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی

تاریخ آخرین ویرایش : 15/ 7/ 94
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر