سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:37:27 PM 1399 / 04 / 16
 
 
نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی- هماسین 
 
صاحب امتیاز : دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول : مجید ترابی
سردبیر : شکوه کرباسی زاده

دریافت (دانلود) فایل های PDF نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی (هماسین) :

 

صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه اول انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
صفحه اول انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی

تاریخ آخرین ویرایش : 15/ 7/ 94
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر