حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

2:47:57 PM 1396 / 06 / 30
 
 
نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی- هماسین 
 
صاحب امتیاز : دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول : مجید ترابی
سردبیر : شکوه کرباسی زاده

دریافت (دانلود) فایل های PDF نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی (هماسین) :

 

صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه اول انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
صفحه اول انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی

تاریخ آخرین ویرایش : 15/ 7/ 94
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر