امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:01:12 AM 1398 / 11 / 03
 

برنامه امتحانات پایان ترم رشته علوم آزمایشگاهی  در نیمسال اول سال تحصیلی 93/94 

                     رشته

تاریخ

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی93

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی92

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی91

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی90

شنبه

20/10/93

12-10

شیمی عمومی

 

 

12-10

خون شناسی2

یکشنبه

21/10/93

 

12-10

بیوشیمی عمومی

12-10

اخلاق اسلامی

 

 

دوشنبه22/10/93

 

 

 

 

سه شنبه

23/10/93

12-10

اندیشه اسلامی

 

 

10-8

آسیب شناسی عمومی

چهارشنبه

24/10/93

 

12-10

زیست شناسی سلولی و مولکولی

10-8

بیوشیمی پزشکی2

 

پنج شنبه 25/10/93

زبان پیش دانشگاهی

10-8

 

 

 

جمعه 26/10/93

 

 

 

 

شنبه

27/10/93

 

 

10-8

ایمنی شناسی پزشکی

10-8

فارماکولوژی

یکشنبه

28/10/93

10-8

آناتومی

10-8

فیزیک حیاتی

 

 

دو شنبه

29/10/93

   

 

12-10

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

سه شنبه

 30/10/93

10-8

کامپیوتر

10-8

بافت شناسی

 

12-10

انقلاب اسلامی

چهارشنبه

01/11/93

 

 

12-10

باکتری شناسی پزشکی

 

پنج شنبه

02/11/93

 

زبان انگلیسی عمومی

10-8

 

10-8

اصول فنی و نگهداری تجهیزات

جمعه 26/10/93

 

 

 

 

شنبه

04/11/93

10-8

آمار حیاتی

12-10

اندیشه اسلامی 2

12-10

ژنتیک پزشکی

3-1

اصول ایمنی و حفاظت در آزماشگاه

یکشنبه05/11/93

 

 

 

 

دوشنبه

06/11/93

12-10

فیزیک عمومی

10-8

روانشناسی عمومی

10-8

ادبیات فارسی

12-10

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

 

تاریخ امتحانات دروس معارف اسلامی :                 

یکشنبه  21/10/93 
اخلاق اسلامی
ساعت 12-10

سه شنبه 23/10/93
اندیشه اسلامی 1
ساعت12-10

یک شنبه 28/10/93
تاریخ اسلام
ساعت 12-10

دوشنبه 29/10/93 
  فرهنگ و تمدن
 ساعت 12-10

سه شنبه30/10/93 
انقلاب اسلامی
ساعت 12-10

چهارشنبه 01/11/93
 
دانش خانواده ساعت 12-10

پنج شنبه 02/11/93 
آشنایی بامنابع اسلامی
12-10

شنبه 04/11/93 
اندیشه اسلامی 2
ساعت 12-10

 

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر