سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:22:13 AM 1401 / 04 / 05
 

به فرم نظرسنجی انجمن علوم آزمایشگاهی خوش آمدید.

امروز: 05 - تیر - 1401.

 ورود اطلاعات

مشاهده وضعیت و تغییر اطلاعات

مشاهده گزارشات

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر