امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:23:25 PM 1398 / 05 / 01
 

به فرم نظرسنجی انجمن علوم آزمایشگاهی خوش آمدید.

امروز: 01 - مرداد - 1398.

 ورود اطلاعات

مشاهده وضعیت و تغییر اطلاعات

مشاهده گزارشات

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر