حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

11:33:18 AM 1396 / 07 / 03
 


فرم نظرسنجی انجمن علوم آزمایشگاهی

  آدرس پست الکترونیکی :
  نام و نام خانوادگی :
  رشته تحصیلی :
  نظرات، پیشنهادات و انتقادات :
پیگیری و پاسخ

   
کد امنیتی :

    
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر