سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:52:14 PM 1399 / 04 / 16
 


فرم نظرسنجی انجمن علوم آزمایشگاهی

  آدرس پست الکترونیکی :
  نام و نام خانوادگی :
  رشته تحصیلی :
  نظرات، پیشنهادات و انتقادات :
پیگیری و پاسخ

   
کد امنیتی :

    
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر