امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:20:08 AM 1397 / 04 / 26
 

کد رهگیری:   


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر