امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

8:47:53 PM 1396 / 08 / 30
 

کد رهگیری:   


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر