امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:14:18 AM 1398 / 07 / 24
 

کد رهگیری:   


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر