سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:37:02 PM 1399 / 04 / 13
 

 تازه های کتاب فارسی خریداری شده کتابخانه دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390

عنوان کتاب

تعداد جلد

عنوان کتاب

تعداد جلد

تصویر برداری لیزری در پزشکی

2

خواندن فوری الکتروگرام

2

فیزیک اولتراسوند

3

مدیریت فن آوری اطلاعات

5

رادیولوژی دستگاه ادراری

2

آموزش کدگذاری بیماری

4

توموگرافی کامپیوتری

3

فیزیک رادیولوژی

5

اطلس رنگی باکتری ها

1

ایمونولوژی وجگانی

1

مبانی تصویر برداری مغناطیس

5

IQB خون شناسی

2

ایمنی شناسی پزشکی

1

اصول هماتولوژی پایه

3

روش های آزمایشگاهی ایمونوهماتوج1

2

اطلس الکتروکاردیوگرافی

1

توموگرافی کامپیوتری

3

فیزیک رادیولوژی

2

دستگاههای رادیولوژی تشخیصی

3

 Pasسرولوژی و بانک خون

3

آزمون های پزشکی هسته ای قلب وریه

3

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی

3

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستنسن

2

اطلس میکروبیولوژی

1

رادیولوژی فک و دندان تکنیک

2

میکروب شناسی جاوتز

3

آشنایی با دستگاههای رادیوگرافی

3

خواندن الکتروکاردیوگرام

2

مرافبت از بیمار در بخش رادیولوژی

5

نکات برتر بیهوشی میلر

4

مواد حاجب در رادیولوژِی

4

بیهوشی و بیماریهای همراه

2

سونوگرافی تشخیصی کبد ومجاری صفراوی

2

اصول و تکنیک های رادیولوژی فک و دندان

2

سونوگرافی تشخیصی زنان وزایمان

2

اصول بیهوشی میلر

3

دستگاههای رادیوگرافی تشخیصی

3

مبتکران فیزیک برای علوم زیستی

2

فن آوری مدیریت اطلاعات سلامت

3

روش تصویر برداری 1

5

مبانی بیوفیزیک

5

روش تصویر برداری 2

3

راهنمای داروهای تصویربرداری پزشکی

2

فیزیک رادیولوژی تشخیصی

2

حفاظت پرتوی در مراکز پرتوپزشکی

2

تفسیر قرآن

3

به سوی رادیوگراف دیجیتال

1

آشنایی با قانون اساسی

3

رادیوگرافی سفالومتری

1

فرهنگ اختصارات پزشکی

5

اصول مدیریت مدارک پزشکی

3

آزمون پزشکی هسته ای قلب و ریه

3

مدیریت اطلاعات بیماران سرطانی

3

راهنمای بالینی پزشکی هسته ای غدد

3

طبقه بندی بین المللی علل خارجی صدمات

3

سونوگرافی تشخیصی

4

پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلبی

2

راه هوایی و تهویه مکانیکی

3

فرهنگ اپیدمیولوژی

2

تصویر سازی پیشرفته در رادیولوژی

6

مبانی بیوفیزیک

3

توموگرافی کامپیوتری

3

مقدمه ای بر بیهوشی

3

جمعیت و تنظیم خانواده

1

چارت تشکیلات بیمارستان ها

3

ایمونوبیولوژی جین وی

1

سیستم های اطلاعات مدیریت

3

ایمونولوژی جین وی

1

راهنمای جیبی تشخیص افتراقی

2

روش تصویربرداری مریل 3

3

ادرار وسایر مایعات بدن

2

کتاب جامع تغذیه

4

خون شناسی وانعقاد خون

1

اطلس مریل ج3

5

میکروب شناسی جاوتز ج1

1

نایبیان کاشان

1

میکروب شناسی جاوتز ج2

1

چکیده طب اورژانس

2

بافت شناسی جان کوئیرا

2

دانستنیهای بیهوشی برای بیماران

5

آمار پزشکی سرافراز

1

فیزیک رادیولوژی گورابی

4

برای کنکور ایمونولوژی و سرولوژی

2

دستگاههای رادیولوژی تشخیصی عقابیان

2

حفاظت پرتوی در مراکز پرتوپزشکی

2

فیزیک رادیوتراپی ندایی

2

مروری سریع و کامل بر مبانی سی پی آر نوزادان

2

مبانی ایمنی شناسی 2010 کاغذیان

3

روش های دستگاهی اصول کار

1

فیزیولوژی پایه و بالینی بنی طبا

10

اتاق عمل و ابزارهای جراحی

2

میکروب شناسی جاوتز ( بهادر)

3

IQB   ایمنی شناسی

2

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس

2 دوره

خون شناسی

3

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالینی

3

سیتم های اطلاعات مدیریت

3

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

4

خلاصه بیهوشی میلر

3

مدیریت پایگاه داده (Acccess,

2

اصول بیهوشی میلر

3

سیستم های اطلاعات مدیریت

3

هندبوک درد ماساچوست

3

زمینه روانشناسی سانتراک (ج1)

4

کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

3

زمینه روانشناسی سانتراک (ج2)

4

بیوشیمی استرایرج1

2

حل مسائل فیزیک برای علوم زیستی

7

بیوشیمی استرایرج2

2

مبانی فیزیک هالیدی (ج4)

3

بیوشیمی بالینی تیتز

3

مبانی فیزیک هالیدی (2)

3

بانک سوالات بیهوشی میلر

4

مبانی فیزیک هالیدی (1)

3

دیباج برای کنکور بیوشیمی

3

ریاضیات عمومی

3

انگل شناسی و قارچ شناسی

3

راهنمای جامع کدگذاری بیماریها

5

بیوشیمی هارپر(ج2)

4

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد دوم

2

بیوشیمی هارپر(ج1)

4

زیست شناسی مولکولی لودیش ج1

2

ریاضیات بهداشت ارگونومی و پیراپزشکی

5

زیست شناسی مولکولی لودیش ج2

2

توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت بهداشت

2

مرجع سریع زیست شناسی سلولی مولکولی

5

تفسیر سی تی اسکن جمجمه

4

اطلس مریل 2007 ج3

6

روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی

2

مهندسی فن آوری اطلاعات

2

بانک سوالات بیهوشی و بیماریهای همراه

8

مقدمه ای بر فناوری اطلاعات

2

سرولوژی و بانک خون

4

استفاده از فن آوری اطلاعات

2

بیوشیمی چاپ جدید

5

بیهوشی میلر

5

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد اول

2

فیزیولوژی پزشکی گایتون

5

استراتژی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

3

مروری بر میکروبیولوژی جاوتز

5

مبانی مدیریت استراتژیک

3

تکنیکهای رادیولوژی دست وپا

8

مجموعه کامل تکنیکهای سی تی اسکن

4

تکنیکهای پرتو نگاری تنه و شکم

8

گزیده آناتومی اندام

5

گزیده بیوشیمی هارپر

5

اطلس کالبد شناسی عمومی انسانی

4

گزیده آناتومی تنه

5

تکنیکهای پرتو نگاری جمجمه گوارش

8

گزیده آناتومی سرو گردن و نورو آناتومی

5

ایمنی شناسی و عفونت های انگلی

2

جایگاه سیستمهای اطلاعات مدیریت

3

انگل شناسی

3

504 واژه انگلیسی

4

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر