سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:02:15 PM 1399 / 04 / 16
 


کتب فارسی خریداری شده کتابخانه دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال  1389

عنوان کتاب

روماتولوژی

درسنامه جامع اتاق عمل

اصول بیهوشی میلر2007

میکروب شناسی زیسنر

کتابچه ICU

درسنامه جامع ایمونولوژی

سونوگرافی تشخیصی

ایمونولوژی کوبای

ایمونولوژی پایه

فیزیک رادیوتراپی

ایمونولوژی وجگانی

اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی

آموزش عملی بیوشیمی

درسنامه جامع هماتولوژی نظری و عملی

معاینه فیزیکی برای پرستاران

ضروریات باکتری شناسی

فیزیک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل

اصول مراقبت های ویژه اتاق بهبودی

قارچ شناسی پزشکی

فیزیولوژی برای پرستار

بی هوشی بانک آزمون

عفونت و سیستم ایمنی بدن

چرند و پرند علی اکبر دهخدا

درسنامه هوشبری

1000 آزمون انگل شناسی

تروما( 2010)

درسنامه زبان ارشد

فشرده انگل شناسی

تنها کتاب EKGکه تاکنون نیاز داشته اید

اورژانسهای طبی پایه

بیماریهای انگلی در ایران ج2

خواندن سریع الکترو...EKG

اورژانسهای طبی میانی جلد 1

بیماریهای اتگلی در ایران ج1

مشکلات شایع در بیهوشی

تریاژ تلفنی

مجموعه سوالات بیهوشی میلر 2007

مقدمه ای بر بیهوشی قلب

فیزیولوژی پزشکی گانونگ

داروشناسی بیهوشی میلر 2010

مراقبت ویژه (فینک)

بیوشیمی بالینی و آزمایشگاهی

تکنیکهای رادیوگرافی مریل ج1

اورژانسهای کارنت

آرمسترانگ

استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی

اداره بیمار ترومایی در اورژانس

آزمایشگاه بالینی هنری

اصول ژنتیک پزشکی امری

بیهوشی و بیماریهای همراه 2008 (شومیز)

اطلس خون شناسی

پرونده الکترونیک سلامت

بیهوشی و بیماریهای همراه 2008 (هارد)

فیزیولوژی خون

خلاصه اصول بیهوشی میلر2007

19 caseشایع بخش اورژانس

اصول تغذیه کراوس

دستیار بیهوشی سوالات مراقبت های ویژه فینک

توموگرافی کامپیوتری

آمار زیستی

کاربرد نرم افزار accessدر مدیریت اطلاعات سلامت

مواد حاجب رادیولوژی

واژه نامه بهداشت محیط

مدیریت اطلاعات بهداشتی

مراقبت از بیمار

کمکهای اولیه و احیا قلبی ریوی

تشخیص و درمان صدمات پرتوی

اصول فیزیکی تفسیر

نگاهی دیگر به الکتروکاردیوگرافی

بیهوشی و بیماریهای همراه

امدادگر اورژانس

راهنمای ترالی اورژانس

ترجمه میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

حمایت های حیاتی

کتاب جامع اورژانس ها

انتوباسیون داروهای وریدی

یک دسته گل بنفشه

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

رقص پروتون

آموزش سریع واژگان ضروری تافل

اصول مراقبتهای ویژه در اتاق بهبودی

قدرت اراده

اپرای شناور

معاینه فیزیکی برای پرستاران

باورهای غلط شما : تفکرات منفی

خاکستر

مراقبتهای پیش بیمارستانی (خاص)

لطفا موفقیت را باور کنید

درخت تلخ

مراقبتهای پیش بیمارستانی تروما ج2

هزارو یک نکته باریک

روزگار سپری شده

مراقبتهای پیش بیمارستانی تروما ج1

دوستی با خدا

سال بلوا

تصویربرداری مریل 1 و 2

خشت اول

گلبرگ زندگی

کمکهای اولیه

غوغای همیشه

سین جین های ...

اورژانسهای پزشکی در یک نگاه

برزخ اما بهشت

گرامر تافل

رادیولوژی، سونولوژی، الکترولوژی

بی ستاره

خانه اوهام

اورژانس و کمکهای اولیه برای پرستار

بی پناهان

آخرین عشق کافگا

مبانی رادیوبیولوژی بالینی

راز جادوی بزرگ

راهنمای سریع گوگل

نکات برتر طب اورژانس برای پرستار

اصول تاریکخانه

ریحانه بهشتی

فیزیولوژی برای پرستار

تکنیکهای  mri

گشایش روزی

آشنایی با دستگاههای رادیوگرافی

درسنامه جامع مدارک پزشکی

هنر همیشه به حق بودن

آرامش

کتاب کامل  icu

آموزش گفتار

عروسک فرنگی

Mriدر یک نگاه

واژگان آزمون تافل

تکنیکهای رادیولوژی جمجمه

اخلاق حرفه ای در هوشبری

توموگرافی کامپیوتری

روش های تصویربرداری

درسنامه جامع فیزیک رادیولوژی

تصویربرداری رادیوگرافی و پرتودهی

اصول فیزیکی تفسیر بالینی mri

فیزیک جامع رادیولوژی

تصویر سازی پیشرفته در رادیولوژی

 IQBبیوشیمی

IQBزیست

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر