سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:14:59 AM 1401 / 04 / 05
 


کتب فارسی خریداری شده کتابخانه دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388
 

عنوان کتاب

فرهنگ  جامع پرستاری

مجموعه کیمیا(پاتولوزی رابینز)

 Golden Bookفارماکولوژی

آناتومی بالینی اسنل (ج3)2008 TE

Golden Book  غدد و متابولیسم

ضروریات آناتومی اسنل با نکات بالینی

اصول آمار وکاربرد آن در مدیریت

دستنامه بیهوشی و بیماری های همراه TE

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

زودآموز ایمونولوزی TE

ریاضیات پایه

بیهوشی در مصدومیت و ارتوپدی (صابر مقدم)TE

ایمونولوژی چهار استاد

درد حاد پس از عمل جراحی ودرد مزمن TE

خون شناسی و بانک خون

آزمایشگاه میکروبیولوزی پزشکی

اصول وکلیات خدمات بهداشتی

زبان واحد پزشکی(زیر سخت پرونده الکترونیک سلامت)

1000 نکته در آزمون های بهداشت

زنتیک برای پیراپزشکان

آزمایشهای میکروبیولوژی آب

دارو شناسی کار بردی(رحمانی)

کتاب کامل ICU

مکانیسم مولکولی بیماری زایی باکتریها

آناتومی وفیزیولوژی پایه

اصول بیوشمی لنینجرج1 ویریش پنجم

راهنمای شیمی عمومی

ج اول آشنایی با 10 ICD با رویکرد ی به روش های کد گذاری

آناتومی امامی میبدی

راهنمای طبقه بندی بین المللی پیامد بیماری ها (صفدری)

مکانیک سیالات

زبان انگلیسی تخصصی رشته مدارک پزشکی

اصول ژنتیک امری

7 علوم آزمایشگاهی ج1  کنکور فرهنگ

مبانی زیست ملکولی و مهندسی

70 علوم آزمایشگاهی ج 2کاردانی به کارشناسی (فرهنگ)

انسان وتنش های حرارتی

سازمان و مدیریت بیمارستان 1و2

شیمی عمومی

آناتومی دستگاه غصبی مرکزی

فیزیولوژی رستمی

آناتومی عمومی بدن انسان (سر گلزایی)

راهنمای جیبی معاینه فیزیکی

درسنامه جامع دکتری تخصصی

زیست شنا سی سلولی و ملکولی

مدارک پزشکی به عنوان منبع قانونی

آسیب شناسی پایه (عمومی)

مدیریت اطلاعا ت بهداشتی

آسیب شناسی ( اختصاصی)

سیر تعالی بیمارستان

فیزیک بهداشت

مفاهیم پایه ای فن آوری اطلاعات

آناتومی عمومی والیانی

بیوشیمی پایه ک.ک فرهنگ

اصول مدیریت رضائیان

ایمونولوزی  رویت

کلیات پزشکی 1و2

قارچ شناسی شکوه امیری

پرونده الکترونیک سلامت

هماتولوزی دیوید  سون

تافل

درسنامه جامع زیست شناسی

درسنامه جامع مدارک پزشکی

آناتومی بالینی چشم

کدگذاری علل مرگ و میر

مراقبت های ویزه Icu نوخایی

کنکور علوم آزمایشگاهی

1000 سوال نکته در پرستاری

مروری بر بیوشیمی

مرور جامع بیوشیمی

درسنامه فیزیک رادیولوژی

اصول و فنون پرستاری

مهندسی صدا و ارتعاش

ایمونولوزی پایه

آزمونهای استخدامی

اصول تغذیه کراوس

نکات کلیدی بیهوشی میلر

آزمونهای رادیولوژی

اصول مراقبت icu-ccu

مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی رادیولوژی

ایمونولوزی2E

درسنامه جامع مدارک پزشکی

بافت شناسی

درسنامه جامع مدارک پزشکی ارشد

بافت شناسی

طب کار و بیماریهای شغلی

بافت شناسی پایه

بهداشت کار

باکتری شناسی مورای

هماتولوژی دیویدسون

برای کنکور (انگل و قارچ)

تکنیکهای آموزشی

برای کنکور (زبان عمومی)

اصل گواهی نویسی پزشکی

برای کنکور (باکتری و ویروس)

تکنیکهای پرتونگاری جمجمه

برای کنکور (زیست سلولی)

2Eبیوشیمی

برای کنکور(زیست عمومی)

تکنیکهای رادیولوژی دست و پا

برای کنکور (شیمی عمومی)

تکنیکهای تنه و شکم

برای کنکور (هماتولوزی)

GCSرادیولوژی

بیوشیمی بالینی دولین

 ABCبافت

بیوشیمی دولین

ABCآناتومی

روشهای بررسی تصاویر رادیو گرافی

ABCفیزیولوژی

زیست شناسی سلولی لودیش

ABCبیوشیمی

زیست شناسی سلولی مولکولی میر

ABCایمونولوژی

فرهنگ اختیارات پزشکی Best

عضلات بدن انسان

فیزیک جامع رادیولوزی

تکنیکهای سی تی اسکن

فیزیولوزی 2E

چکیده فیزیک پزشکی

گزیده آناتومی اسنل

اصول مراقبتهای ویژه در IC

گزیده  بافت شناسی جان کوییز

 PAS بیوشیمی

گزیده پاتولوزی رابینز

PAS سرولوژی

مراقبت از بیمار در بخش رادیولوزی

روشهای جدید CPR

هماتولوزی و هموستاز-دیویدسون

میکروب شناسی

راهنمای مطالعات پزشکی هسته ای

مجموعه سوالات رادیولوژی

تفسیر آسان پرتو نگاری شکم

اطلس آناتومی انسان

تفسیر آسان پرتو نگاری قفسه سینه

کلیات باکتری مورای

10دوره بوردوارتقا  رادیولوزی TE

درسنامه بانک خون

تیم تروما تا لیف (غفاری فرهمند)

کلیات باکتری شناسی

تهوع واستفراغ بعد از بیهوشی و جراحی

فیزیک برای علوم زیستی

1043 سوال بیهوشی با پاسخ تشرحی

آناتومی اسنل

600 سوال بورد وارتقا  بیهوشی

i.c.vشیری نوردنش

خلاصه در خلاصه خون

اصول بیهوشی

شناخت و تفسیر بالینی

مجموعه سوالات برای کنکور

ژنتیک تامپسون

مجموعه سوالات مدارک

خون شناسی هموستاز و ترومبوز

فیزیولوژی رستمی

اصول تک یاخته شناسی پزشکی

آشنایی با icd10

GOMپاتولوژی

مجموعه سوال فیزیولوژی

انگل شناسی مارکل

درسنامه جامع مدارک

آناتومی سیستمیک بدن

آمادگی روانشناسی عمومی

بیوشیمی لیپینکات

تریاژ

تضمین کیفیت در آزمایشگاههای طبی

خلاصه درس مدارک میر

آناتومی بالینی اسنل

کالبد شناسی و فیزیولوژی

پاتولوژی پایه عمومی رابینز

داروهای ژنریک

آناتومی فوری

بیوفیزیک

ترجمه کامل میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

مجموعه سوالاتت فیزیک پزشکی

تفسیر بالینی آزمایشهای پزشکی

فیزیک پزشکی

میکروب شناسی قارچ وانگل شناسی دیویدسون

بانک سوالات علوم آزمایشگاهی

آسیب شناسی بیماریها رابینز ج 1

مجموعه سوالات ارشد بیوتکنولوژی

آسیب شناسی بیماریها رابینز ج 2

میکروب شناسی قارچ انگل

اصول مدیریت بخش اورژانس

درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی

تهیه و کاربرد تصاویر..تله پاتولوژی

 پرستاری بیماریهای داخلی

دستنامه آسیب شناختی رابینز

خون شناسی

خلاصه در خلاصه خون

ایمنی شناسی

خلاصه در خلاصه پاتولوژی

فیزیک خانیران

خلاصه در خلاصه رادیولوژی تشخیصی

فارماکولوژی پایه کاتزونگ 2 جلدی

زمینه روانشناسی هلیگاردGBS

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ

تفسیر آسان پرتونگاری قفسه سینه

اطلس آناتومی زوبوتا 2 جلدی

خلاصه در خلاصه فارماکولوژی

Powerpoint2007

زندگی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

Word2007

خلاصه در خلاصه بیماریهای عفونی

هماتولوژی هافبراند

دستنامه بیهوشی و بیماریهای همراه

تغذیه مدرن

GBS  فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

هماتولوژی دیویدسن

بافت شناسی پایه GBS

 تستهای آزمایشگاهی پاگانا

بیهوشی و بیماریهای همراه

اطلس آناتومی

بیوشیمی بالینی

پزشک  کشیک آزمایشگاهی

مطالعه موردی ایمونولوژی بالینی

تفسیر آزمونهای عملکرد ریوی

مروری بر علوم آزمایشگاهی بالینی

تفسیر مغز استخوان

ایمونوبیولوژی

چکیده ارولوژی اسمیت 2008

Amestrong 2009

ایمونولوژی ابوالعباس

پرستاری بهداشت جامعه لنکستر ج 1

کالبد شناسی اندام

پرستاری بهداشت جامعه لنکستر ج2

خلاصه اصول تغذیه کراوس2008

پرستاری بهداشت جامعه لنکسترج 3

عفونی ویروس هاریسون2008

بیوشیمی بالینی امیررسولی ج 1

عفونی باکتریال هاریسون 2008

بیوشیمی بالینی  امیر رسولی ج 2

بیماریهای عفونی نلسون2008

تغذیه و رژیم درمانی کراوس2008

فارما کاتزونگ ج1

بانک آزمون بی هوشی

فارما کاتزونگ ج2

آناتومی و فیزیولوژی در سلامت و بیماری

آناتومی اسنل2008 سر و گردن

درسنامه جامع هوشبری

آناتومی اسنل 2008 تنه ج1

روش تحقیق در اتاق عمل و بهداشتی

فیزیولوژی بالینی اسید و باز

بررسی سریع علائم و نشانها

اطلس میکروبیولوژی

نکات برتر در ایمونولوژِی

میکروب شناسی واکر

انواع ادیوگرام و تفسیر آن

خلاصه فارماکولوژی ترور2008

بیوشیمی برای پرستار

ژنتیک تامپسون2008

چکیده تفسیر عکسهای رادیوگرافی

دستنامه پرستاری برونر2008

فقط حقایق درمان وریدی

درسنامه فیزیولوژی گایتون

کتاب کامل پرستاری داخلی جراحی

خون شناسی علوم آزمایشگاهی

کلیات پزشکی  1و2

ایمنولوژی رویت 2007

مایع درمانی وریدی برای پرستاران

چکیده گری

مراقبتهای ویژه ICU-CCUدیالیز

سیستم مدیریت

مفاهیم پایه و کابردی ایمنوهماتوژی

اطلس کرمشناسی

مفاهیم پایه و کابردی ایمنوهماتوژی

تکنیکهای تکمیلی پرتونگاری

میکروبشناسی واکر

فیزیک گورابی

واکسیناسیون

تکنیکهای رادیولوژی

هندبوک داروهای بیهوشی وریدی

فیزیک پزشکی

آشنایی با ICD-10جلد 2

سیستم های اطلاعاتی

آشنایی با ICD-10جلد 1

آناتومی سر و گردن

اختصارات پزشکی دقیقی

IBQخلیلی خون شناسی

IBQخلیلی ایمنولوژی

زوبوتا جلد 1 و 2

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر