سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:23:22 PM 1399 / 05 / 22
 
 

کتاب های فارسی خریداری شده کتابخانه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1387  

 

عنوان کتاب

عنوان کتاب

عنوان کتاب

کتاب ارشد مدیریت

مجموعه سوالات هوشبری

پرونده الکترونیک سلامت احمدی

فرهنگ تشریحی کامپیوتر

مجموعه سوالات بیو شیمی

پرونده الکترونیک سلامت ترابی

امنیت شبکه

مجموعه سوالات هماتولوژی

داده پردازی بهداشتی

رادیولوژی ج 1

مجموعه سوالات ویروس شناسی

روش های عملی در ایمنو لوژی

رادیولوژی ج 2

مجموعه سوالات ژنتیک

آسیب شناسی پایه (عمومی)

هماتولوژی

مجموعه سوالات آناتومی

روشهای آماری  کاظم محمد

هاریسون، بیماریهای خون

مجموعه سوالات ایمنی

راه حل آمار کاظم محمد

روشهای پیشرفته رادیولوژی

مجموعه سوالات پرستاری

آناتومی تنه

رادیولوژی last

مجموعه سوالات فیزیولوژی

آناتومی استخوان

درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی

اصول سرولوژی بالینی

کتاب کامل ICU

کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

خون شناسی و بانک خون

پرستاری داخلی جراحی برونر 2008 –بیماری های اعصاب (6)

چکیده بیولوژی مولکولی

هماتولوژی پایه

مروری بر میکروبیولوژی جاوتز 2007

پرستار بیهوشی

سیسیل غدد 2007

ایمنولوژی برای دانشجویان پزشکی

بیهوشی انتخاب اول

سیسیل خون 2007

ضروریات خون شناسی هافبراند

اصول زیست شیمی جلد 1

برونر سودارث 2008

انگل شناسی پزشکی مارکل

اصول زیست شیمی جلد2

برونر سودارث (پوست)

ایمن سازی و واکسیناسیون

روش احیاء قلبی ریوی و ....

برونر سودارث (اتاق عمل)

Orderاورژانس

مدارک پزشکی حاجوی

کتاب جامع پرستاری

Orderمسمومیت

مبانی و مسائل ژنتیک

فیزیولوژی N.M.S

زیست شناسی سلولی و ملکولی (مجد)

پاسخ های تشریحی آزمونهای رادیولوژی

فارماکولوژی برای پرستاران

آناتومی و فیزیولوژی پایه و کاربردی (جلد اول)

مبانی ایمنی شناسی

نکات طلایی پرستاری

آناتومی و فیزیولوژی پایه و کاربردی (جلد دوم)

تکنیک های پرتو نگاری دست و پا

لاکمن- پرستاری

ایمونولوژی برای پرستاران

فارماکولوژی

درسنامه خون شناسی

پرستاری داخلی جراحی برونر 2008-گوارش (8)

تکنیکهای پرتو نگاری تنه و شکم

مجموعه سوالات خون شناسی

نکات کلیدی بیهوشی میلر (جلد اول)

پرستاری داخلی-جراحی سالمندان

درسنامه جامع زیست شناسی

نکات کلیدی بیهوشی میلر (جلد دوم)

اصول و مهارتهای پرستاری تایلور

زوبوتا Sobotta

نکات برتر ژنتیک

خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون

مراقبتهای ویژه در ICU

نکات برتر کرم

آنالیزرهای هماتولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

نکات برتر قارچ

آناتومی تشریح عمومی

فیزیولوژی  (دیباگران)

نکات برتر بیوشیمی

پرونده الکترونیک سلامت

درسنامه جامع بیوشیمی

نکات برتر خون

بانک خون و طب انتقال خون

مجموعه سوالات RN  (بهداشت مادران و نوزادان)

ایمونولوژی ابوالعباس

فرهنگ کوچک فارسی انگلیسی رهنما

مجموعه سوالات RN  ( پرستاری کودکان)

گنجینه سوالات علوم تشریحی

فرهنگ آکسفوردالمنتری

مجموعه سوالات میکروب

سوالات ارتقا و بورد بیهوشی

بیهوشی میلر

مقدمه ای بر فیزیولوژی

بیهوشی و بیماریهای همراه

آموزش فهرست نویسی توصیفی

ادرار و دیگر مایعات بدن

اصول بیهوشی میلر 2007

آموزش آسان و گام به گام

3M  زیست شناسی سلولی و مولکولی

رهبری دولت الکترونیک

بیهوشی در جراحی های چشم، گوش، حلق

3Mزیست شناسی

کدگذاری علل مرگ ومیر

CPRبالغین مرور سریع

3Mایمنی

درسنامه جامع بیوشیمی

آشنایی با دستگاههای رادیو گرافی

3Mخون شناسی

فیزیولوژی

تفسیر ساده گرافی قفسه سینه

3Mویروس

مجموعه سوالات آناتومی

خون شناسی پزشکی

بیوشیمی برای پرستار

آناتومی اندام

خلاصه مقالات چهارمین سمینار مدارک پزشکی

روش کار در اتاق عمل

مدیریت در عرصه بهداشت و درمان

فارماکولوژی بالینی (ج 2)

کتاب جامع ابزارهای جراحی

نکات برتر تصویر بردار تشخیصی

بوتولیسم و راهنمای کشوری

اصول پرستاری تایلور

روشهای پرستاری بالینی

قارچ شناسی پزشکی

کم خونی ها

اصول و فنون پرستاری

میکروب شناسی و ویروس شناسی

آناتومی گری

آشپزی کیمیا

آناتومی 1998

درسنامه بانک خون

روی دیگر سکه

نکات برتر سلولی

ایمونولوژی رویت

فالنامه حافظ شیرازی

بافت شناسی پایه

اطلس انگل شناسی تک یاخته

کمکهای اولیه

1000 تست مدیریت در علوم پزشکی

مقدمه ا ی بر مبانی تصویر برداری پزشکی

اورنج

ترجمه میلر

مقدمه ای بر کدگذاری بیماری ها

خط سوم

تشریح عمومی میبدی

اطلس رادیولوژی دهان

کتاب آموزشی بانک اطلاعاتی

نکات برتر حشره

بیوفیزیک پرتوی

منتخب مفاتیح الجنان

نکات برتر باکتری

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

دیوان حافظ شیرازی

نکات برتر تک یاخته

آیین زندگی

عشق ابدی

هماتولوژی و مراقبت های پرستاری

منجی عالم مهدی فاطمه

تاریخ تحلیلی اسلام

احیای قلبی ریوی

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست (ج 1 و 2)

اندیشه اسلامی 2

اصول بیهوشی در حیوانات

تاریخ امامت

مراقبت و بهداشت پوست

بافت شناسی

انقلاب اسلامی ایران

 

 
 

 

  
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر