امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:04:03 AM 1398 / 07 / 26
 
برنامه هفتگی ترم اول رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی ورودی مهر 95 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/95(ترم اول)

                      ساعت ایام هفته  

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

آشنایی با فن اوری نوین  اطلاعات

ساعت 11-8     
مرکز کامپیوتر

آشنایی با فن اوری نوین  اطلاعات

ساعت 11-8     
مرکز کامپیوتر

آزمایشگاه فیزیک عمومی
گروه 1     

        آزمایشگاه فیزیک

ریاضی عمومی

                     کلاس 101

یکشنبه

آزمایشگاه فیزیک عمومی

 گروه 2    

       آزمایشگاه فیزیک

فیزیک عمومی

                         کلاس 101

*********** **************

دوشنبه

 

آزمایشگاه فیزیک عمومی

  گروه 3      آزمایشگاه فیزیک

فیزیک پرتوها
ساعت 13-10

  کلاس 105

ادبیات فارسی 
ساعت 4-1

     آمفی تئاتر ابن سینا        

******

سه شنبه

اندیشه اسلامی 1          گروه6

   کلاس 105                        

اندیشه اسلامی 1          گروه8

   کلاس 106             

زبان پیش دانشگاهی

             آمفی تئاتر ابن سینا

 

چهارشنبه

 

فیزیولوژی

                         کلاس 102

مهارتهای ورودی به دانشگاه

کلاس 103

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 
توجه : دانشجویانی که در آزمون سراسری موفق به کسب 50% یا بیش از 50% درصد نمره زبان انگلیسی شده اند ملزم به انتخاب واحد درس زبان پیش دانشگاهی  نمی باشد و می توانند درس عمومی دیگری به جای آن اخذ نماید لذا قبل از انتخاب واحد دقت داشته باشند که برنامه هفتگی و امتحان واحد درسی اخذ شده با برنامه درسی یا امتحان تداخل نداشته باشد. 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر