امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:34:39 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی ترم چهارم رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی ورودی مهر 93 درنیمسال دوم سال تحصیلی 95/94(ترم چهارم)

                      ساعت ایام هفته  

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

 

آناتومی 3

                       کلاس 102

کارآموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

 

زبان تخصصی

                          کلاس 106

روش های پرتونگاری 2

                      کلاس 106

کارآموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

دوشنبه

 

کاربرد رایانه در تصویر برداری 

             آمفی تئاتر ابن سینا

رادیوبیولوژی

                       کلاس 101

تصوربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی      آمفی تئاتر ابن سینا

تصوربرداری با امواج فراصوتی در پزشکیآمفی تئاتر ابن سینا

سه شنبه

 

کارآموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

کاربرد رایانه در تصویر برداری(عملی )

                 مرکز کامپیوتر  

کاربرد رایانه در تصویر برداری 

            مرکز کامپیوتر  

چهارشنبه

 

آشنایی با ساختمان وویژگی های مواد

                            کلاس 101

کارآموزی 2 (پراتیک)

ساعت 13-11

بهداشت عمومی

                         کلاس 102

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
 
.
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر