امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:59:57 AM 1398 / 11 / 03
 
برنامه هفتگی ترم پنجم رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی  ورودی مهر 93 درنیمسال اول سال تحصیلی  96/95(ترم پنجم)

          ساعت

 ایام هفته  

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

دانش خانواده و جمعیت

                          کلاس 105

اصول فیزیکی سیستم های MRI

         کلاس 102

ارزیابی تصاویر پزشکی 1

       آمفی تئاتر ابن سینا

کارآموزی 3  ( پراتیک)

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان

                          کلاس 102

اصول فیزیکی دستگاههای CT

ساعت 13-10      کلاس 103

آناتومی مقطعی

                   کلاس 106

 

دوشنبه

 

 

کارآموزی 3

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 3

طبق برنامه تنظیمی گروه

سه شنبه

آناتومی مقطعی

                          کلاس 106

روش های پرتونگاری اختصاصی

                    کلاس 102

روشهای پرتونگاری 3

                    کلاس 102

 

چهارشنبه

کارآموزی 3

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 3

طبق برنامه تنظیمی گروه

سمینار 1

کلاس 104

 

پنج شنبه

 

 

 

 توجه : درس سمینار  طبق برنامه تنظیمی گروه آموزشی فیزیک پزشکی - رادیولوژی
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر