امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:33:20 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر94 در نیمسال دوم سال تحصیلی 95/94 (ترم دوم )

                        ساعت ایام هفته          

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

 

اندیشه اسلامی 2

      آمفی تئاتر ابن سینا

زبان انگلیسی عمومی

                     کلاس 104

 

یکشنبه

 

میکروب شناسی عمومی

                   کلاس 104

بیوشیمی عمومی

      آمفی تئاتر ابن سینا

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی ساعت 14-12

زبان انگلیسی عمومی

ساعت 4-2    کلاس 104

دوشنبه

 

آزمایشگاه فیزیک عمومی

                آزمایشگاه

فیزیک عمومی

                      کلاس 105

 

 

سه شنبه

 

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

بیوشیمی عمومی

                      کلاس 106

آزمایشگاه فیزیک عمومی

                آزمایشگاه

آزمایشگاه فیزیک عمومی

                آزمایشگاه

چهارشنبه

بافت شناسی و آزمایشگاه بافت شناسی             کلاس 104

ژنتیک پزشکی

                 کلاس 104

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر