امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:34:26 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی کارشناسی  پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 93

در نیمسال اول سال تحصیلی 96/97  (ترم هفتم)

                     ساعت ایام هفته          

10-8

12-10

2-4

4-6

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

انقلاب اسلامی

                 کلاس 105

آشنایی با بیماریهای داخلی

کلاس 103

دوشنبه

 

هورمون شناسی

کلاس 101

آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی

ساعت 14-10

           آزمایشگاه هماتولوژی

 

روشهای کنترل کیفی

کلاس 105

سه شنبه

 

ایمنوهماتولوژی

کلاس 101

 

 

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

کلاس 103

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

       * سمینار طبق برنامه تنظیمی گروه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر