امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:59:23 AM 1398 / 11 / 03
 

برنامه هفتگی ترم چهارم کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر93 در نیمسال دوم سال تحصیلی 95/94 (ترم چهارم )

                   ساعت ایام هفته          

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

فارماکولوژی

                         کلاس 101

انگل شناسی 1

                       کلاس 101

 

 

یکشنبه

 

آزمایشگاه باکتری شناسی

                       آزمایشگاه

آزمایشگاه انگل شناسی 1

                 آزمایشگاه

آشنایی با منابع اسلامی

          آمفی تئاتر ابن سینا

 

دوشنبه

 

باکتری شناسی پزشکی

                       کلاس 104

 

فارسی    ساعت 4-1

                 کلاس 105

 

سه شنبه

 

 

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2 

                   آزمایشگاه

ژنتیک پزشکی

                         کلاس102

 

چهارشنبه

باکتری شناسی پزشکی

                       کلاس 105

بیوشیمی پزشکی 2

                   کلاس 103

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر