امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:00:18 AM 1398 / 11 / 03
 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر95

در نیمسال اول سال تحصیلی 97/96 (ترم سوم )

                        ساعت ایام هفته          

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

بیوشیمی پزشکی 1

                     کلاس103

 

متون انگلیسی پزشکی

ساعت 13-12      کلاس 105

آزمایشگاه فیزیک عمومی ساعت 8-6     آزمایشگاه

دوشنبه

 

بیوشیمی پزشکی 1

                         کلاس103

 

اخلاق اسلامی

                        کلاس 106

آزمایشگاه فیزیک عمومی

ساعت 8-6    آزمایشگاه

سه شنبه

 

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

         آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه ایمنی شناسی

ساعت 14-10    آزمایشگاه

 

 

چهارشنبه

متون انگلیسی پزشکی

(نیمه اول)

                         کلاس103

فیزیک عمومی

                     کلاس 105

آقای فرهود

آزمایشگاه فیزیک عمومی

                       آزمایشگاه

آقای نراقی

 

پنج شنبه

 

ایمنی شناسی پزشکی

                         کلاس103

ایمنی شناسی پزشکی  

                        کلاس103

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر