امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:35:13 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی ترم هفتم کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی کارشناسی  پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی بهمن 91 درنیمسال دوم سال تحصیلی 95/94  ( ترم هفتم )

                               ساعت

ایام هفته               

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

اندیشه اسلامی 2

                     کلاس 106

روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه

                   آزمایشگاه هماتولوژی

 

 

 

یکشنبه

 

کار آموزی در عرصه

طبق برنامه تنظیمی گروه

کار آموزی در عرصه

طبق برنامه تنظیمی گروه

کار آموزی در عرصه

 

دوشنبه

 

کار آموزی در عرصه

طبق برنامه تنظیمی گروه

کار آموزی در عرصه

طبق برنامه تنظیمی گروه

کار آموزی در عرصه

 

سه شنبه

ایمونوهماتولوژی

         آمفی تئاتر ابن سینا

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

ساعت 14-10

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

              کلاس 103 

هورمون شناسی

                 کلاس 104

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی

کلاس 106

چهارشنبه

آزمایشگاه سم شناسی

                     آزمایشگاه

سم شناسی

                            کلاس 106

اصول ایمنی و حفاظت

    کلاس 105

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر