امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:03:02 AM 1398 / 07 / 26
 

برنامه هفتگی ترم اول رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 


برنامه هفتگی رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 91

در نیمسال اول سال تحصیلی 92/91 (ترم اول)
 

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

 

شنبه

 

 *********

 تربیت بدنی 2

خواهران  

        سالن تربیت بدنی

اصول مدیریت

 (نیمه اول)

        آمفی تئاتر

آمار حیاتی              ساعت  6-4

                کلاس ﻫ

یکشنبه

 

 *********

ترمینولوژی پزشکی

نیمه اول

                 کلاس الف

بیوشیمی پزشکی 2

ساعت 4-2

                   کلاس ب  

متون انگلیسی پزشکی
نیمه اول

ساعت 5-4

                کلاس ج

دوشنبه

 

فیزیک حیاتی

              آمفی تئاتر

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی2

                           آزمایشگاه

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی  

ساعت 4-2

               کلاس و

روش کنترل کیفی در آزمایشگاه
نیمه دوم

ساعت 6-4

                 کلاس ج

سه شنبه

 

 ********

قارچ شناسی پزشکی2

                کلاس ب

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

 ساعت 6-2                       آزمایشگاه

چهارشنبه

 

تکنیک های آسیب شناسی

   آزمایشگاه پاتولوژی

زیست شناسی مولکولی سلول

                کلاس ب

 اصول مدیریت

 (نیمه دوم)

                                                   کلاس ج

پنج شنبه

 

********

 ********

*********** 

تربیت بدنی 2( برادران )  : جهت هماهنگی ساعت تربیت بدنی 2 به سالن تربیت بدنی مراجعه نمایند .

 

تاریخ آخرین ویرایش: 13/07/1391  

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر