امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:04:15 AM 1398 / 07 / 26
 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 91 در نیمسال دوم سالتحصیلی 92/91

(ترم دوم )

                    ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

 

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

هورمون شناسی

 

               کلاس ج

آزمایشگاه ایمونولوژی

     ساعت 4-1

      آزمایشگاه(گروه1)

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 2

ساعت 6-4 

    آزمایشگاه

تاریخ اسلام

ساعت 8-6

        کلاس ب

دوشنبه

 

آزمایشگاه خون شناسی 2

                      آزمایشگاه

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 2

ساعت 4-2   آزمایشگاه

آشنایی با منابع اسلامی

(متون اسلامی )

ساعت 6-4

                 کلاس ب

سه شنبه

 

باکتری شناسی پزشکی 2

کلاس د                     

خون شناسی 2

ساعت 13- 10   

          کلاس ﻫ

آزمایشگاه ایمونولوژی

ساعت 5-2      (گروه 2)                 آزمایشگاه

چهارشنبه

 

آزمایشگاه هورمون شناسی   

آزمایشگاه

ایمونولوژی 2

            کلاس ﻫ

ایمونولوژی 2

ساعت 3-1                              کلاس ﻫ

پنج شنبه

 

 

 

 

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر