امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:30:25 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی ترم ششم رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت ورودی مهر 92 در نیمسال دوم سال تحصیلی95/94 (ترم ششم  )

                 ساعت       ایام هفته

10-8

12-10

4-2

 

6-4

شنبه

 

 

اندیشه اسلامی 1

       آمفی تئاتر ابن سینا

تاریخ اسلام

                کلاس 106

یکشنبه

 

 

آشنایی با منابع اسلامی

      آمفی تئاتر ابن سینا

پرونده الکترونیک سلامت

                 کلاس 103

دوشنبه

مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

                    کلاس 102

 

کمکهای اولیه

          پراتیک هوشبری

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران     (نیمه دوم )

                کلاس 103

سه شنبه

داروشناسی

                   کلاس 106

انفورماتیک سلامت 2

                      کلاس 103

 

اصول مدیریت فردی در محیط کار   کلاس 101

چهارشنبه

سیستم های طبقه بندی تخصصی

     مدیکال انفورماتیک

سیستم های طبقه بندی تخصصی  

          مدیکال انفورماتیک

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر