امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:39:43 AM 1398 / 09 / 02
 

برنامه هفتگی ترم سوم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 94 در نیمسال اول سال تحصیلی 96/95 (ترم سوم)

           ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

اصول پایه داروشناسی

                            کلاس 106

اندیشه اسلامی 2

       آمفی تئاتر ابن سینا

 

 

یکشنبه

 

اصول پایه داروشناسی

           آمفی تئاتر ابن سینا

کاربرد رایانه

ساعت 14- 10مرکز کامپیوتر

 

 

دوشنبه

 

کارآموزی 1(نیمه دوم ترم)

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 1(نیمه دوم ترم)

طبق برنامه تنظیمی گروه

کمکهای اولیه

             پراتیک هوشبری

 

سه شنبه

 

کارآموزی 1

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 1

طبق برنامه تنظیمی گروه

نشانه شناسی و معاینات بالینی

                   کلاس 101

 

چهارشنبه

 

کارآموزی 1

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 1

طبق برنامه تنظیمی گروه

روانشناسی

                     کلاس 101

 

پنج شنبه

کارآموزی 1(نیمه دوم ترم)

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 1(نیمه دوم ترم)

طبق برنامه تنظیمی گروه

 

 

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر