حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

1:50:45 PM 1396 / 06 / 29
 

برنامه هفتگی ترم هفتم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 92 درنیمسال اول سال تحصیلی 95/94 (ترم هفتم)

               ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کارآموزی در عرصه

(کارآموزی در عرصه بیهوشی ،

 کارآموزی PACU  و کارآموزی ICU  )

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر