امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:32:16 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی ترم اول رشته کارشناسی ارشد فن اوری اطلاعات سلامت 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ارشد فن اوری اطلاعات سلامت ورودی مهر 95 در نیمسال اول سال تحصیلی96/95 (ترم اول)

    ساعت 
   ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

زبان انگلیسی پیشرفته

              کلاس 105

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم

ساعت 5-2          لابراتوار

 

یکشنبه

ساختمان داده ها و برنامه نویسی 1

ساعت 11-8

مرکز کامپیوتر

آمار حیاتی

ساعت 14-11

                کلاس ارشد

سیستم اطلاع رسانی

ساعت 6-4

   مرکز کامپیوتر

 کاربرد فن اوری اطلاعات

ساعت 8-6

                 کلاس 103

دوشنبه

روش تحقیق

               کلاس 103

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر