سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:31:52 AM 1399 / 04 / 26
 

برنامه هفتگی ترم سوم رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ارشد فن اوری اطلاعات سلامت ورودی مهر 94 در نیمسال اول سال تحصیلی96/95 (ترم سوم)

     ساعت 
  ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

فن اوری ارتباطات بهداشتی

                کلاس 101

استفاده از کامپیوتر در انالیز داده ها

ساعت 5-2          لابراتوار

 

سه شنبه

مدیریت سیستمهای اطلاعات بهداشتی

               کلاس 103

ارزیابی سیستم های بهداشتی      کلاس 101

 

 

چهارشنبه

 

***********

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر