حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

3:05:28 PM 1396 / 06 / 30
 

سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته تکنولوژی پرتوشناسی

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

کد درس
عنوان درس
کد درس
 عنوان درس
 01
 26
02 
27 
03 
28 
04 
29 
05 
30 
06 
31 
07 
32 
08 
33 
09 
34 
10 
35 
11 
36 
12 
37 
13 
38 
14 
39 
15 
40 
16 
41 
17 
42 
18 
43 
19 
44 
20 
45 
21 
46 
22 
47 
23 
48 
24 
49 
25 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر