رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

7:01:05 PM 1396 / 04 / 29
 

سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته تکنولوژی پرتوشناسی

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

کد درس
عنوان درس
کد درس
 عنوان درس
 01
 26
02 
27 
03 
28 
04 
29 
05 
30 
06 
31 
07 
32 
08 
33 
09 
34 
10 
35 
11 
36 
12 
37 
13 
38 
14 
39 
15 
40 
16 
41 
17 
42 
18 
43 
19 
44 
20 
45 
21 
46 
22 
47 
23 
48 
24 
49 
25 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر