رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:03:23 PM 1396 / 04 / 30
 

 سایر امکانات و تجهیزات مرکز تمرین و تقوت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری)
 

 
  pediatric Head For Injection   
 
 

کاربردها:

آموزش نحوه رگ گیری (تزریقات داخل وریدی) در ناحیه سر نوزادان 
 
 
IntraVenous Injection Simulator
 
            

کاربردها:

آموزش نحوه صحیح رگ گیری (تزریقات داخل وریدی وسرم درمانی) در اطفال و بالغین  

 Anatomy Simulator 
 
          
         

Laryngoscoe & Tube For Intubation :

     

کاربرد:

آموزش انواع لوله های داخل تراشه و لارنگوسکوپ ها

(Curved(Macintosh)Blade,Straight(Miller)Blade)

      صفحه 1   2  3  4

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر