امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:51:08 PM 1398 / 07 / 23
 

 سایر امکانات و تجهیزات مرکز تمرین و تقوت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری)
 

 
  pediatric Head For Injection   
 
 

کاربردها:

آموزش نحوه رگ گیری (تزریقات داخل وریدی) در ناحیه سر نوزادان 
 
 
IntraVenous Injection Simulator
 
            

کاربردها:

آموزش نحوه صحیح رگ گیری (تزریقات داخل وریدی وسرم درمانی) در اطفال و بالغین  

 Anatomy Simulator 
 
          
         

Laryngoscoe & Tube For Intubation :

     

کاربرد:

آموزش انواع لوله های داخل تراشه و لارنگوسکوپ ها

(Curved(Macintosh)Blade,Straight(Miller)Blade)

      صفحه 1   2  3  4

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر