رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

9:16:24 AM 1396 / 05 / 03
 

 سایر امکانات و تجهیزات مرکز تمرین و تقوت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری)

 

Instrument For Control V/S :

Anesthesia Machin :

کاربردها:

آشنایی با دستگاه بیهوشی (نحوهsetting  ،تهویه کردن بیمار به صورت Manual و Ventilator ،نحوه رساندن گازهای بیهوشی به بیمار و ...)

Anesthesia Machin :

کاربرد:

آموزش نحوه ساکشن کردن ترشحات دهانی و ریوی بیمار

Drugs & Serums :

کاربرد:

آشنایی دانشجو با انواع اشکال دارویی و سرم های قابل تزریق و غیر قابل تزریق

انواع ست ها و وسایل جراحی

کاربرد:

آشنایی با انواع وسایل جراحی و پانسمان و نحوه استفاده از آن

   صفحه 1   2  3  4

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر