رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

6:56:13 PM 1396 / 04 / 29
 


لیست کتب گروه هوشبری
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی کاشان

در یافت فایل کتب فارسی گروه هوشبری
دریافت فایل کتب لاتین گروه هوشبری       

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر