رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

7:01:48 PM 1396 / 04 / 29
 

لیست کتب گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی کاشان
 
 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر