امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:15:33 AM 1397 / 04 / 26
 

آرشیو طرح دروس رشته تکنولوژی پرتوشناسی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس  مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال دوم 96 -95 

 1. آشنایی با ساختمان مواد کنتراست
 2. آناتومی 3
 3. بهداشت عمومی
 4. ثبت و نمایش تصویر
 5. روش های QA-AC
 6. فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
 7. مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی
 8. آمار رادیولوژی
 9. اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی
 10. تکنیک MRI
 11. رادیوبیولوژِی
 12. زبان تخصصی
 13. کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی
 14. آناتومی 1
 15. امواج فراصوت
 16. تکنیک CT
 17. روش های پرتونگاری 2
 18. سمینار 2
 19. مدیریت بیمارستانی

طرح دروس  مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال اول 97-96 

 1. آزمایشگاه دوزیمتری
 2. آشنایی با فن آوری نوین اطلاعات
 3. آمار زیستی
 4. آناتومی2  
 5. آناتومی مقطعی
 6. ادبیات فارسی
 7. اصول فیزیکی سیستمهای تصویربرداریMRI
 8. اصول فیزیکی سیستمهای توموگرافی کامپیوتری
 9. اصول نگهداری و تعمیرات مقدماتی دستگاههای رادیولوژی
 10. اندیشه اسلامی 1
 11. اندیشه اسلامی2
 12. اخلاق اسلامی
 13. اخلاق و مقررات حرفه ای در رادیولوژی
 14. تاریخ اسلام
 15. حفاظت در برابر پرتوهای یونساز در بخش های پرتوشناسی تشخیصی
 16. دوزیمتری پرتوهای یونساز
 17. روشهای پرتونگاری اختصاصی
 18. روشهای پرتونگاری1
 19. روشهای پرتونگاری3
 20. ریاضیات عمومی
 21. زبان پیش
 22. زیست سلولی
 23. سمینار1
 24. فیزیک پرتوها
 25. فیزیک عمومی(تئوری)
 26. فیزیک عمومی(عملی)
 27. فیزیولوژی

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال اول 97-96
 1. آمار زیستی
 2. آناتومی
 3.  بیولوژی سلولی و ژنتیک
 4. پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی
 5. حفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان
 6. روش تصویربرداری با MRI
 7. ریاضیات
 8. زبان تخصصی
 9. سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
 10. کنترل کیفی
 11.  فیزیک اتمی و هسته ای
 12.  فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
 13. فیزیک رادیوتراپی 1
 14.  فیزیولوژی
 15. نور و فیزیک دیدگانی
 

تاریخ آخرین ویرایش :96/8/30

طرح دروس ارائه شده گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها


نیمسال اول 97 -96

 1. رادیولوژی و سونوگرافی ( دانشجویان  کارشناسی مامایی)
 2. فیزیک اختصاصی 1 (دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)
 3. فیزیک پزشکی (دانشجویان دندانپزشکی)
 4. فیزیک عمومی (دانشجویان کارشناسی  بهداشت محیط)
 5. فیزیک عمومی  (نظری) ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)
 6. فیزیک عمومی  (عملی) ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)
 7. فیزیک پزشکی (دانشجویان کارشناسی هوشبری)
 8. فیزیک پزشکی (دانشجویان پزشکی)
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر