حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

9:41:35 AM 1396 / 07 / 03
 

آرشیو طرح دروس رشته تکنولوژی پرتوشناسی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس  مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال اول 96 -95 

 1. آزمایشگاه دوزیمتری
 2. آشنایی با فناوری نوین اطلاعات
 3. آناتومی 2
 4. اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری MRI
 5. اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری (CT)
 6.  تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی
 7. دوزیمتری پرتوهای یونساز
 8. حفاظت در برابر پرتوهای یونساز
 9. روشهای پرتونگاری اختصاصی
 10. روشهای پرتونگاری 1
 11. روشهای پرتونگاری 3
 12. ریاضیات عمومی
 13. زبان پیش دانشگاهی
 14. زیست شناسی سلولی
 15. سمینار 1
 16. فیزیک پرتوها
 17. فیزیک عمومی (نظری)
 18. فیزیولوژی
 19. کارآموزی اختصاصی
 20. کارآموزی MRI
 21. کارآموزی 1 
 22. کارآموزی 3
 23. کارآموزی در عرصه

طرح دروس  مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال اول 95-94

 

 1. آزمایشگاه دوزیمتری
 2. آشنایی با فناوری نوین اطلاعات
 3.  آناتومی 2
 4. آناتومی مقطعی
 5. اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری MRI
 6. اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری (CT)
 7. اصول نگهداری و تعمیرات مقدماتی دستگاههای رادیولوژی
 8. اخلاق اسلامی
 9. اندیشه اسلامی 1
 10. بیماری شناسی
 11. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام
 12. حفاظت در برابر پرتوهای یونساز
 13. دوزیمتری پرتوهای یونساز
 14. روشهای پرتونگاری اختصاصی
 15. روشهای پرتونگاری 1
 16. روشهای پرتونگاری 3
 17. ریاضیات عمومی
 18. زبان پیش دانشگاهی
 19. سمینار 1
 20. فیزیک پرتوها
 21. فیزیک عمومی (عملی)
 22. فیزیک عمومی (نظری)
 23. فیزیولوژی
 24. کارآموزی 1
 25. کارآموزی 3
 26. کارآموزی اختصاصی
 27. کارآموزی MRi

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر