رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:34:54 PM 1396 / 05 / 06
 

آرشیو طرح دروس رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول 96 -95

 

 1. آسیب شناسی عمومی
 2. خون شناسی 2 ( تئوری )
 3. خون شناسی 2 ( عملی )
 4. خون شناسی 1 ( تئوری )
 5. خون شناسی 1 ( عملی )
 6. انگل شناسی 2 ( تئوری )
 7. انگل شناسی 2 ( عملی )
 8. بیوشیمی 1 ( تئوری )
 9. بیوشیمی 1 ( عملی )
 10. ایمنی شناسی ( تئوری )
 11. ایمنی شناسی ( عملی )
 12. هورمون شناسی ( تئوری )
 13. ویروس شناسی ( تئوری-عملی )
 14. فیزیولوژی ( تئوری )
 15. فیزیولوژی ( عملی )
 16. اصول فنی
 17. اخلاق اسلامی
 18. انقلاب اسلامی
 19. اندیشه اسلامی 1
 20. تاریخ اسلام

طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم  95 -94  

 1. آشنایی با بیماریهای داخلی
 2. آشنایی با منابع اسلامی (تفسیر موضوعی قرآن کریم)
 3. اندیشه اسلامی 2
 4. انگل شناسی 1 (نظری)
 5. انگل شناسی 1 (عملی)
 6. انگل شناسی 2 (نظری)
 7. انگل شناسی 2 (عملی)
 8. ایمونوهماتولوژی و بانک خون (نظری)
 9. ایمونوهماتولوژی و بانک خون (عملی)
 10. باکتری شناسی (نظری)
 11. باکتری شناسی(عملی)
 12. خون شناسی 1 (نظری)
 13. خون شناسی 1 (عملی)
 14. ژنتیک پزشکی
 15. سم شناسی
 16. سمینار متون علوم آزمایشگاهی
 17. فارماکولوژی
 18. فیزیک عمومی  (نظری)
 19. فیزیک عمومی  (عملی)
 20. قارچ شناسی پزشکی 2 (نظری)
 21. قارچ شناسی پزشکی 2 (عملی)
 22. میکروب شناسی عمومی( نظری)
 23. میکروب شناسی عمومی( عملی)
 24. ویروس شناسی (نظری)
 25. ویروس شناسی(عملی)

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر