امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:21:41 AM 1397 / 04 / 26
 

آرشیو طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم  96 - 95
 
 1.  عوامل بیماریزا و بیماری های عفونی
 2. بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت
 3. سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 2
 4. پرونده الکترونیک سلامت
 5. مبانی اپیدمیولوژی
 6. زبان تخصصی HIM1
 7. شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها
 8. فناوری اطلاعات سلامت 1
 9. روش تحقیق
 10. سیستم های طبقه بندی بین المللی بیماریها
 11. مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت
 

 

          طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  96 - 95
                 1. فناوری اطلاعات سلامت
 
 
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم  95 - 94
 1. پرونده الکترونیک سلامت
 2. روش تحقیق
 3. سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 2
 4. سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بیماریها 
 5. فناوری اطلاعات سلامت2 
 6. HIM1
 7. HIM2
 8. مدیریت اطلاعات سلامت 
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  95 - 94
 1. بیماری شناسی 1
 2. بیمه و نظام های پرداخت در سلامت
 3. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر 2
 4. کیفیت داده ها و سیستم های اطلاعات سلامت
 5. HIM1
 6. HIM2
 7. مدیریت اطلاعات سلامت
 
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 97- 96
 1. آمارحیاتی استنباطی
 2. ادبیات فارسی
 3. اندیشه اسلامی1
 4. اندیشه اسلامی2
 5.  انفورماتیک سلامت (1)
 6. انقلاب اسلامی
 7. تاریخ اسلام
 8. ریاضی
 9. زبان اختصاصیIT1
 10. زبان پیش دانشگاهی
 11. سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی
 12. شاخصها و تحلیلهای بهداشتی
 13. فن آوری اطلاعات سلامت
 14.  فیزیولوژی
 15. کد گذاری مرگ و میرها
 16. کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت
 17. مدیریت اطلاعات سلامت
 18. مدیریت فناوری در حوزه سلامت
 19. HIM(2)

 

 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر