رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

6:59:30 PM 1396 / 04 / 29
 

آرشیو طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

          طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  96 - 95
                 1. فناوری اطلاعات سلامت
 
 
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم  95 - 94
 1. پرونده الکترونیک سلامت
 2. روش تحقیق
 3. سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 2
 4. سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بیماریها 
 5. فناوری اطلاعات سلامت2 
 6. HIM1
 7. HIM2
 8. مدیریت اطلاعات سلامت 
طرح دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  95 - 94
 1. بیماری شناسی 1
 2. بیمه و نظام های پرداخت در سلامت
 3. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر 2
 4. کیفیت داده ها و سیستم های اطلاعات سلامت
 5. HIM1
 6. HIM2
 7. مدیریت اطلاعات سلامت
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر