سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:20:38 AM 1400 / 08 / 07
 

لیست کتب گروه علوم آزمایشگاهی

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی کاشان

دریافت فایل کتب فارسی گروه علوم آزمایشگاهی
 
دریافت فایل کتب لاتین گروه علوم آزمایشگاهی
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر