رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:05:36 PM 1396 / 04 / 30
 

لیست کتب گروه علوم آزمایشگاهی
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی کاشان

در یافت فایل کتب فارسی گروه علوم آزمایشگاهی
 
دریافت فایل کتب لاتین گروه علوم آزمایشگاهی
 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر