امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:30:49 AM 1398 / 11 / 01
 

 برنامه امتحانات پایان ترم رشته علوم آزمایشگاهی  در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92

                     رشته

تاریخ

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی  ورودی مهر 91

شنبه

 21/10/92

10-8

فارماکولوژی

یکشنبه

22/10/92

 

دو شنبه

23/10/92

انقلاب اسلامی

12-10

سه شنبه

24/10/92

 

چهارشنبه

25/10/92

انتقال خون

12-10

پنج شنبه 26/10/92

 

جمعه27/10/92

 

شنبه

28/10/92

انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی

10-8

یکشنبه

29/10/92

ولادت حضرت رسول اکرم

دو شنبه

30/10/92

ویروس شناسی پزشکی

12-10

سه شنبه

01/11/92

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

12-10

چهارشنبه

02/11/92

 

پنجشنبه

03/11/92

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

12-10

جمعه

04/11/92

 

شنبه

05/11/92

اندیشه اسلامی 2

12-10

یکشنبه

06/11/92

 

دو شنبه

 07/11/92

ژنتیک پزشکی

3-1

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر